APĂ-CANAL – Noi investiții în infrastructura din Valea Jiului

Marți, 26 mai 2020, la sediul APA SERV VALEA JIULUI SA, a fost semnat contractul de execuție lucrări VJ-CL-03 „REABILITAREA ADUCȚIUNII VALEA DE PEȘTI, PE TRONSONUL VULCAN- PETROȘANI”.

Contractul vizează reabilitarea conductei existente de aducțiune pe tronsonul Vulcan-Petroșani, județul Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă furnizate populației din Valea Jiului, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.Termen de execuție a lucrărilor: 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea contractului: 22.454.648,01 lei fără TVA.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerințelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanțare a fost semnat în luna mai 2017 și are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020