Decizia Preşedintelui Tribunalului Hunedoara cu privire la desfăşurarea activităţii de judecată a Tribunalului Hunedoara, programul de relaţii cu publicul precum şi regulile care se vor aplica în perioada 15.05.2020-31.08.2020.

TRIBUNALUL HUNEDOARA

CABINETUL PREŞEDINTELUI

 

 

DECIZIA Nr. 19

din data de 13 mai 2020

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI HUNEDOARA,

 

 

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi art. 9 alin. (1) rap. la art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, potrivit cărora, preşedintele tribunalului ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a instanţei pe care o conduce, precum şi a activităţii instanţelor din circumscripţia tribunalului,

Având în vedere preconizata reluare a activităţii complete a instanţelor de judecată după data de 15.05.2020, odată cu încetarea stării de urgenţă declarată de Preşedintele României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a prelungirii acesteia cu 30 de zile prin Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 311 din data de 14.04.2020,

În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice generate de efectele infectării cu coronavirusul SARS-nCov2,

Văzând şi prevederile Deciziei Nr. 40/C/12.05.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia, precum şi prevederile Hotărârii nr. 734/12.05.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii,

 

DECIDE:

 

  1. Dispoziţii generale

 

Art. 1. (1) Începând cu data de 15.05.2020, Tribunalul Hunedoara va relua gradual activitatea de înfăptuire a justiţiei.

(2) Programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice va fi următorul:

-registratura: luni-vineri, ora 9-13.30;

-arhiva: luni-vineri, ora 9-14;

– arhiva de falimente : luni-vineri, ora 9-14;

-informare şi relaţii publice, ora 9-14.

biroul apostile luni-vineri, la cam. 221, etaj II, după cum urmează:

– preluare acte – între orele 10 – 12;

– eliberare acte – între orele 12 – 14;

– Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile  de pe lângă Tribunalul Hunedoara : luni -vineri, între orele 9 – 13, cam. 212, et. II.

(3) Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice este: luni-vineri, 8-16.

 

Art. 2. (1) Prezenta decizie se aplică în perioada 15.05.2020 – 31.08.2020.

 

 

  1. Accesul, circulaţia şi staţionarea în sediul Tribunalului Hunedoara

 

Art. 3. (1) Începând cu data de 15.05.2020 accesul personalului în sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva se va face prin intrarea din spate a clădirii (secundară).

(2) Accesul procurorilor şi al personalului parchetului, al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, interpreţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis pe intrarea principală (dinspre Parc).

(3) Accesul în sediul instanţei se va realiza cu respectarea distanţei sociale de minimum 1.5 m.

(4) Indiferent de calitatea persoanei şi de calea de acces, principală sau secundară, toate persoanele care intră în sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva vor fi testate cu scanerul termic în vederea stabilirii temperaturii corporale.

(5) Efectivele de pază nu vor permite accesul în clădire persoanelor a căror temperatură corporală depăşeşte valoarea de 37.5 grade, la două testări consecutive, efectuate la interval de 5 minute şi nici persoanelor care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală.

(6) Accesul în clădire nu va fi permis persoanelor care refuză testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale.

(7) Accesul în sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva va fi permis exclusiv persoanelor care poartă măşti de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura. Efectivele care asigură paza sediului instanţei, indiferent de calea de acces la care sunt amplasate, vor refuza permiterea accesului persoanelor care nu poartă mască de protecţie facială/produs înlocuitor care să acopere nasul şi gura.

(8) Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabilă din cadrul efectivului de pază înştiinţează de îndată preşedintele instanţei sau, după caz, preşedintele completului de judecată.

(9) Personalul instanţei care prezintă simptome de viroză, gripă sau răceală se va autoizola la domiciliu şi va informa de îndată prim grefierul tribunalului. Angajatul are obligaţia de a contacta medicul de familie în vederea stabilirii diagnosticului şi de a prezenta concediul medical.

(10) Personalul instanţei care a intrat în contact cu o persoană care a fost depistată purtătoare a virusului se va autoizola la domiciliu imediat ce a aflat despre existenţa persoanei infectate şi va informa de îndată prim grefierul tribunalului.

Art. 4. (1) În sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva este permis accesul următoarelor categorii de persoane:

  1. personalul instanţei;
  2. avocaţi, consilieri juridici, experţi, părţi, participanţi şi public, exclusiv pe durata necesară pentru participarea la şedinţele de judecată sau finalizarea operaţiunii care a determinat prezenţa în sediu;
  3. procurori şi personalul parchetului pentru participarea la şedinţele de judecată sau îndeplinirea unor operaţiuni administrative şi
  4. personalul care escortează deţinuţii, pe culoarul anume stabilit.

(2) Accesul în clădire al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului va fi permis cu cel mult 15 minute înaintea intervalului orar destinat apelării cauzei.

(3) În fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, cel târziu la ora 8.15, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază situat la intrarea principală în sediul tribunalului, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscris intervalul orar în care se dezbat cauzele. Lista cauzelor, cuprinzând intervalul orar, sala şi etajul, va fi postată în ziua anterioară şedinţei de judecată pe portalul instanţei.

(4) Jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte accesul în sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva cu privire la numărul cauzei în care este implicată sau cu privire la biroul (registratură, arhivă, informare şi relaţii publice) la care doreşte accesul.

Accesul în sediu va fi permis  cu respectarea intervalului orar menţionat la alin. 2 şi la art. 1 alin. 2.

(5) Pentru depunerea cererilor şi actelor de orice natură sau pentru studiul dosarelor, accesul la birourile registratură sau arhivă va fi etapizat, prin grija persoanelor însărcinate cu paza sediului instanţei.

(6) La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât între persoanele aşezate la masa de studiu să fie un loc liber.

Pentru studiu dosare va fi permis accesul a maxim două persoane simultan.

(7) La biroul registratură, grefierul registrator va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezentă o singură persoană.

 

Art. 5. (1) Circulaţia în sediul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriei Deva este permisă persoanelor care nu sunt angajate ale instituţiei exclusiv spre sălile de şedinţe, birourile registratură şi arhivă şi toalete.

(2) Staţionarea în sediul instanţei este permisă doar pe durata de timp necesară desfăşurării activităţii în care persoana este implicată.

(3) Personalul instanţei va evita circulaţia inutilă prin sediul instanţei precum şi staţionarea nejustificată în alte birouri decât cele în care îşi desfăşoară în mod curent activitatea.

(4) În timpul deplasării prin instanţă, toţi membrii personalului au obligaţia de a purta măşti de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura.

(5) Nu va fi permis accesul în instanţă al curierilor sau persoanelor care livrează mâncare. Se interzice luarea contactului direct cu publicul a altor salariați ai instanţei în afara celor desemnaţi cu atribuţii în relaţia cu publicul.

(6) Dacă există cazuri izolate în care o persoană nu deţine mască de protecţie, se află în imposibilitate de a-şi procura de îndată şi există urgenţă în permiterea accesului în sala de judecată, arhivă/registratură, i se va pune la dispoziţie o mască de protecţie de unică folosinţă, de către grefierul de şedinţă/registrator/arhivar. In acest scop se vor pune la dispoziţia compartimentelor având relaţii cu publicul măşti de protecţie.

(7) Persoanelor private de libertate li se asigură mască de protecţie, dacă nu au, prin grija grefierului de şedinţă care va avea la dispoziţie un număr de măşti de protecţie de unică folosinţă.

(8) Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distantă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.

 

 

 

  • Desfăşurarea activităţii de judecată

 

Art. 6. (1) În perioada 15-22.05.2020, sub îndrumarea preşedinţilor de secţie, toate completurile din cadrul tribunalului vor lua măsurile necesare pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă.

(2) Pentru evitarea aglomerării sălilor de judecată, completurile de judecată vor dispune orice măsură consideră necesar pentru stabilirea de ore diferenţiate în vederea judecării cauzelor. Astfel de măsuri vor fi luate inclusiv în cauzele în care termenul de judecată este stabilit la o dată ulterioară zilei 15.05.2020 şi nu mai este posibilă încunoştinţarea în scris a părţilor.

(3) Completul de judecată, la momentul fixării termenelor de judecată şi citării părţilor în procesele a căror judecată a fost suspendată de plin drept pe durata stării de urgenţă sau la momentul luării măsurilor necesare pentru primul termen de judecată în celelalte cauze, va stabili intervale orare în care să fie soluţionate un număr limitat de cauze. Grefierii de şedinţă vor ţine pentru fiecare şedinţă de judecată o evidenţă strictă a cauzelor repartizate şi a intervalelor orare în care au fost programate în vederea judecării.

(4) Intervalele orare stabilite vor începe cu ora 9.00, vor fi de maxim 1 oră şi vor continua până la epuizarea cauzelor din cuprinsul listei de şedinţă. Numărul cauzelor stabilite într-un interval orar poate fi diferit în funcţie de aprecierea completului în legătură cu intervalul de timp necesar dezbaterii uneia sau alteia dintre cauze.

(5) Completul de judecată, la stabilirea numărului de cauze care se vor judeca în fiecare interval orar, va lua în considerare şi perioada de timp necesară pentru aerisirea şi dezinfectarea sălii de judecată, 15 minute.

(6) Aceeaşi perioadă de timp, 15 minute, va fi avută în vedere de complet ca fiind necesară pentru accesul în sală al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor şi publicului, implicaţi în soluţionarea cauzelor din următorul interval orar.

(7) Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:

– intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;

– înscrisurile pe care intenţionează să le depună vor fi transmise anterior termenului de judecată prin e-mail sau fax;

– posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cu indicarea site-ului Tribunalului Hunedoara  http://portal.just.ro/97/Documents/AccesTribunal.pdf   de unde poate fi descărcată cererea şi

-prezenţă obligatorie/prezenţă neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.

 

În cuprinsul citaţiilor va fi inserată următoarea menţiune: „Având în vedere măsurile luate de autorităţi la nivel naţional, pentru prevenirea infectării şi răspândirii infecţiei cu virusul COVID-19; în vederea asigurării sănătății și securității în muncă la nivelul personalului instanţei şi în scopul prevenirii afectării bunei desfășurări a activității curente a Tribunalului Hunedoara, vă recomandăm ca toate înscrisurile care urmează să le depuneţi la dosar să le trimiteţi prin email la adresele: tribunalul.hunedoara@just.ro, tr-hunedoara-reg@just.ro sau prin fax la nr. de telefon 0254 216 333 şi 0254262251.

Vă recomandăm să solicitaţi judecarea cauzei în lipsă şi să vă prezentaţi în cauză doar în măsura în care prezenţa este obligatorie”

 

Tribunalul Hunedoara recomandă depunerea înscrisurilor prin e-mail (tribunalul.hunedoara@just.ro, tr-hunedoara-reg@just.ro),  fax (0254216333 şi 0254262251), urmând ca originalul acestor  înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

(8) Completul de judecată va lua toate măsurile necesare astfel încât dezbaterea cauzelor să nu depăşească intervalul orar fixat. Dacă se impune lăsarea unei cauze la a doua strigare, aceasta va fi apelată la finalul intervalului orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă.

(9) Ascultarea sau participarea la judecată a persoanelor private de libertate se va face prin videoconferinţă, cu respectarea prevederilor legale incidente în materie. Înainte de fixarea termenului de judecată şi a intervalului orar pentru dezbaterea cauzei, preşedintele completului de judecată va contacta administraţia locului de deţinere în vederea stabilirii, de comun acord, a datei la care este posibilă audierea, a intervalului orar liber şi a duratei estimate a acestei audieri. Completul de judecată va respecta data, ora şi durata estimată a audierii. Nerespectarea duratei estimate a audierii atrage întreruperea videoconferinţei doar în ipoteza în care este programată o altă videoconferinţă după ora estimată.

Art. 7. Preşedinţii de secţie vor stabili, dacă este necesar, proceduri detaliate pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor şi vor soluţiona, prin ordine de serviciu, orice dificultate apărută în activitatea completurilor de judecată în aplicarea prezentei decizii.

 

  1. Dezinfecţia sediului

 

Art. 8. (1) Aprozii tribunalului vor spăla şi dezinfecta cu substanţe specifice pe bază de clor sau alcool toate spaţiile (birouri, pupitrul martorului, etc.) şi clanţele uşilor instanţei, de minim 3 ori pe zi, respectiv la orele 11.00, 14.00 şi 18.00.

(2) Aprozii vor proceda la dezinfectarea şi aerisirea sălilor de şedinţe timp de 15 minute după judecarea cauzelor aferente fiecărui interval orar.

(3) La punctele de acces în sediul instanţei, în sălile de judecată pe masa grefierului de şedinţă, în birourile registratură şi arhivă şi în incinta toaletelor vor fi amplasate recipiente cu dezinfectant pentru mâini.

 

  1. Dispoziţii finale

 

Art. 9. Prezenta decizie se aplică în completarea dispoziţiilor Hotărârii nr. 734/12.05.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Deciziei nr. 40/C/12.05.2020 a Preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia.

 

Art. 10. Prezenta decizie se va comunica vicepreşedintelui tribunalului, preşedinţilor de secţie, grefierilor şefi de secţie,  preşedinţilor  judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara.

 

Dispoziţiile de interes public din prezenta decizie a Preşedintelui Tribunalului Hunedoara vor fi aduse la cunoştinţă prin afişare în locuri accesibile publicului, pe intranet, pe pagina de internet a instanţei, se publică în mass media locală,  se comunică Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, Baroului Hunedoara, Uniunii Naţionale a Barourilor din România, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „ Decebal” Hunedoara, precum şi UNPIR – Filiala Hunedoara.

 

 

 

Preşedintele Tribunalului Hunedoara

Carmen Mihaela Timişan