Măsurători topografice la cetatea dacică de la Blidaru

Reprezentanții firmei de topografie, cu care Consiliul Județean Hunedoara are încheiat un contract de prestări servicii, au urcat în cetatea dacică de la Costești-Blidaru, pentru efectuarea măsurătorilor necesare clarificării regimului juridic al sitului. Topografii și-au derulat activitatea în teren sub supravegherea specialistului Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara. La operațiune au fost prezenți și reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara.Prin realizarea măsurătorilor topografice se au în vedere, în prima etapă, determinarea suprafețelor aferente zonei 1 și zonei 2, identificarea proprietăților prin suprapunerea cu schițele de carte funciară veche. Odată identificate suprafețele, se trece la etapa a II-a când vor avea loc discuții cu proprietarii – persoane fizice – sau urmașii acestora, cu asociațiile composesorale, agenții economici, instituțiile care au în administrare suprafețe de teren aflate în proprietatea publică a statului român, în vederea cedării dreptului de proprietate în favoarea Consiliului Județean Hunedoara și demararea procedurilor de expropiere pentru cauză de utilitate publică în cazul proprietarilor cu care nu se ajunge la o înțelegere concretă.Măsurători terestre au avut deja loc la cetatea dacică de la Costești- Cetățuie. În zilele următoare, topografii vor urca pentru măsurători de specialitate la cetățile dacice Piatra Roșie și Bănița.

Operațiunile aflate în derulare sunt parte a procedurii de preluare în administrare și înscriere a cetăților dacice în patrimoniul județului Hunedoara, conform prevederilor Legii nr. 23/ 2020.