TELEMUNCA – Opțiune pentru angajații Consiliului Județean Hunedoara

Vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Daniel Andronache, a semnat Dispoziția privind instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților Consiliului Județean Hunedoara, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus.
Concret, este vorba despre reglementarea activității în regim de telemuncă pentru angajații instituției.
Angajații care optează pentru telemuncă trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să semneze Angajamentul pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, să dispună la domiciliu de oricare dintre următoarele mijloace: telefon, laptop de serviciu sau laptop/computer personal, acces la internet și e-mail, acces de la distanță la sistemele IT, sistemul de e-mail și la resursele documentare ale CJ Hunedoara utilizate la nivelul compartimentului unde angajații își desfășoară activitatea. De asemenea, este necesar ca activitatea compartimentelor în care aceștia sunt încadrați să se desfășoare neperturbată și prezența la sediul CJ Hunedoara să fie asigurată în proporție de 30%.
„În scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19), dispoziția reglementează modalitatea de desfășurare a activității angajaților Consiliului Județean Hunedoara în regim de telemuncă. Prin telemuncă se înțelege modul în care angajații își desfășoară activitățile profesionale necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice funcției pe care o dețin, la domiciliu, folosind tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Este obligația noastră să protejăm angajații instituției, să le oferim această oportunitate legală dar, în același timp, tot obligația noastră este să asigurăm funcționarea Consiliului Județean Hunedoara”, a declarat Daniel Andronache, vicepreședinte CJ Hunedoara, delegat la conducere.
Prioritizarea angajaților care vor lucra în regim de telemuncă se face în funcție de următoarele criterii:
Prioritatea 1 – persoane aflate în risc (cu boli cardiovasculare, diabet, boli respiratorii cronice, hipertensiune, cancer) și femei gravide;
Prioritatea 2 – persoane din familii monoparentale cu copii sub 14 ani;
Prioritatea 3 – persoane care se deplasează cu transportul în comun;
Prioritatea 4 – persoane, membri ai familiilor cu copii sub 14 ani sau care au în îngrijire persoane dependente;
Prioritatea 5 – persoane cu alergii la substanțe de dezinfecție.
Prevederile se aplică tuturor angajaților din Consiliul Județean Hunedoara cu excepția demnitarilor, administratorului public, secretarului general al județului și funcționarilor publici de conducere la nivel de director executiv / arhitect șef și consilierul din cadrul Compartimentului managementul situațiilor de urgență, dacă nu se încadrează în punctele 1 și 2 din lista priorităților menționate mai sus.