-Măsuri și recomandări la nivelul TRIBUNALULUI HUNEDOARA pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19

Având în vedere necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID – 19 și de gripa sezonieră, cu scopul asigurării bunei desfășurări a activității curente a instanței, s-a stabilit un plan de măsuri, în principal:

-În perioada 12 – 31.03.2020, cu reevaluarea ulterioară a situaţiei, la Tribunalul Hunedoara se vor judeca toate cauzele conform termenelor stabilite.

-Completurile de judecată vor aprecia şi dispune preschimbarea termenului de judecată pentru o dată ulterioară cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.

-În cazul preschimbării termenelor de judecată, în zilele de 12 şi 13.03.2020 completurile de judecată vor lua măsurile corespunzătoare .

-Termenul de soluţionare a cauzelor va fi preschimbat pentru o dată ulterioară zilei de 01.05.2020.

-Grefierii de şedinţă vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea încunoştinţării părţilor şi participanţilor la proces cu privire la preschimbarea termenului de judecată.

-În cauzele aflate pe rol în perioada menţionată şi pentru care nu s-a preschimbat termenul de judecată, completurile de judecată vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte.

-În acest sens vor fi contactate părţile, avocaţii, consilierii juridici pentru a fi anunţaţi cu privire la ora stabilită pentru strigarea cauzei.

-Grefierii de şedinţă vor comunica listele de şedinţă cu ora fixată pentru fiecare cauză cel târziu la ora 8 dispozitivului de jandarmi pentru a nu fi permis accesul părţilor/participanţilor înainte de ora fixată.

-În cauzele care se vor judeca în perioada 12-31.03.2020 fiecare complet de judecată este dator să adopte orice măsură consideră necesar pentru evitarea aglomerării sălii de judecată.

-Completurile de judecată în materie penală vor examina posibilitatea utilizării mijloacelor tehnice necesare audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă.

-Fiecare complet de judecată va evalua posibilitatea declarării nepublice a şedinţei de judecată.

 

Programul de relaţii cu publicul se va desfăşura la:

-REGISTRATURĂ de LUNI până JOI, în intervalul orar: 8.30-10,30

-ARHIVĂ de LUNI până JOI, în intervalul orar: 8.30-10,30

-REGISTRATURA TRIBUNALULUI HUNEDOARA va funcţiona la parterul instanţei împreună cu REGISTRATURA JUDECĂTORIEI DEVA-camera nr.2

-Programul de relaţii cu publicul la BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE TEHNICE ŞI JURIDICE şi BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE se suspendă, informaţiile publice se transmit doar telefonic sau e-mail.

-Persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic.

 

Se recomandă cetăţenilor/justiţiabililor/avocaţilor:

-să staţioneze în incinta instanţei doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii formalităţilor/îndatoririlor judiciare/profesionale

-să transmită actele de procedură în format electronic şi să depună înscrisurile prin e-mail ( tribunalul.hunedoara@just.ro),  fax ( 0254216333 şi 0254262251), urmând ca originalul acestor  înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat.

-să utilizeze aplicaţia „Dosarul electronic” în vederea studierii dosarelor şi limitarea deplasării fizice la arhiva instanţei,

– exprimarea acordului pentru citarea și comunicarea actelor de procedură în format electronic prin intermediul aplicației TDS” (Trimitere Document Securizat) și eliminarea astfel integral a contactului fizic cu documentele de procedură comunicate de instanță prin intermediul serviciilor poștale;

-să respecte pe durata prezenței în instanță măsurile de igienă și protecție recomandate de Ministerul Sănătății și afișate în spațiile publice ale instanței