ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR TRIBUNALULUI HUNEDOARA

Aducem la cunoștința opiniei publice împrejurarea conform căreia azi 06.02.2020, la nivelul Tribunalului Hunedoara a fost convocată Adunarea Generală  a Judecătorilor, în cadrul acesteia, hotărându-se:

  1. SUSPENDAREA FORMEI DE PROTEST adoptate prin HOTĂRÂREA NR.2/22.01.2020, începând cu data de 07 februarie 2020 şi până la pronunţarea Curţii Constituţionale asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare, a Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale, adoptată prin vot final în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 28.01.2020.

În consecință, începând cu data de 07 februarie 2020, pe perioada suspendării protestului, Tribunalul Hunedoara îşi va relua întreaga activitate, astfel toate şedinţele de judecată se vor desfăşura conform planificărilor inițiale, aprobate de Colegiul de Conducere.

  1. MENŢINEREA FORMEI DE PROTEST în privinţa neparticipării judecătorilor la constituirea birourilor electorale

Se revine la Programul de relaţii cu publicul:

la REGISTRATURĂ şi ARHIVĂ, acesta se va desfăşura în intervalul orar: 8.30-13

– iar la ARHIVĂ FALIMENTE acesta se va desfăşura în intervalul orar: 8.30-11.30

Vă reamintim că, pe perioada protestului a fost amânată judecarea cauzelor aflate pe rolul instanței cu excepția cauzelor considerate urgente, enumerate în Anexa disponibilă pe site-ul instanţei portal.just.ro și afișată la sediul instanței.

Adresăm mulţumiri tuturor persoanelor afectate de activitatea desfăşurată în timpul protestului, pentru sprijinul şi înţelegerea dumneavoastră, ne cerem scuze pentru orice inconvenient creat şi vă asigurăm de profesionalismul şi respectul nostru.

Totodată, adresăm pe această cale, întreaga noastră apreciere pentru calitatea umană şi profesională a echipei manageriale a Curţii de Apel Alba Iulia, pentru valorile promovate de aceasta în înfăptuirea actului de justiţie şi în optimizarea climatului organizaţional şi interinstituţional, precum și pentru întregul sprijin acordat în vederea promovării unor relații de colaborare bazate pe respect și comunicare eficientă cu Baroul Hunedoara.

De asemenea vă comunicăm faptul că au fost convocate Adunări Generale ale Judecătorilor la toate judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara şi acestea au hotărât SUSPENDAREA FORMELOR DE PROTEST ŞI RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.02.2020.

 Cu deosebită consideraţie,

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Judecător MIHAELA-AURELIA CONTA – vicepreşedinte Tribunalul Hunedoara