COMUNICAT – ACTIVITATE 2019 TRIBUNALUL HUNEDOARA

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în data de 21.01.2020, la ora 13, la Tribunalul Hunedoara, va avea loc Adunarea Generală a Judecătorilor, în cadrul căreia doamna judecător TIMIŞAN CARMEN MIHAELA – preşedintele Tribunalului Hunedoara va prezenta Raportul de activitate pe anul 2019 al Tribunalului Hunedoara şi al judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara.

Participă în calitate de invitați :

  • Doamnele judecător OPRINA EVELINA MIRELA şi BALTAG GABRIELA, membrii C.S.M;
  • Domnul judecător ODAGIU LIVIU GHEORGHE şi doamna judecător PETRAŞCU OANA MARIA, președintele şi respectiv vicepreședintele Curţii de Apel Alba-Iulia,
  • președinții, vicepreședinții şi judecătorii din cadrul Tribunalului Hunedoara şi al Judecătoriilor din circumscripția Tribunalului Hunedoara.

În urma analizării volumul total de activitate al Tribunalului Hunedoara precum  şi al Judecătoriilor din raza de competență teritorială s-au constatat, în esență, următoarele:   

În total, la nivelul instanțelor s-a înregistrat un volum de activitate (stoc plus nou intrate) de  58.911  de dosare, în scădere față de anul precedent  cu 4.833 de dosare, când s-au aflat pe rolul instanțelor un număr de 63.744 cauze.

În anul 2019 Tribunalul Hunedoara a înregistrat un volum de activitate (stoc plus nou intrate) de 12.428 de cauze pe rol, în scădere cu 2.723 faţă de anul 2018 când numărul dosarelor pe rol a fost de 15.151.

Volumul de activitate al celor 6 judecătorii din raza de competenţă a Tribunalului Hunedoara a fost de 46.483 cauze pe rol, în scădere cu 2.110 față de anul  2018 când pe rolul judecătoriilor s-au înregistrat un număr de 48.593 cauze.

Volumul de activitate pe secţii la nivelul Tribunalului Hunedoara:

Secţia I Civilă a fost învestită în anul 2019 cu soluţionarea unui număr de 4522 cauze.

Secţia a Il-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită în anul 2019 cu soluţionarea unui număr de 6.451 cauze.

Secţia Penală a fost învestită în anul 2019 cu soluţionarea unui număr de 1.455  cauze

La Tribunalul Hunedoara în cursul anului 2019 s-a înregistrat o încărcătură de 576,4 cauze/judecător.

Separat pe secţii, se constată că, cea mai mare încărcătură de cauze/ judecător a fost la Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a înregistrat un număr mediu de 828,6 cauze/ judecător, faţă de 461,6 cauze/ judecător la Secţia I Civilă, 361,6 cauze/ judecător la Secţia Penală .

În anul 2019 numărul de cauze/judecător la judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara a fost următorul:

La Judecătoria Brad s-au înregistrat 965,5 cauze/ judecător

La Judecătoria Deva s-au înregistrat 1101 cauze/ judecător

La Judecătoria Haţeg s-au înregistrat 1040 cauze/ judecător

La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat 1345,9 cauze/ judecător

La Judecătoria Orăştie s-au înregistrat 1814,5 cauze/ judecător

La Judecătoria Petroşani s-au înregistrat 1429,8 cauze/ judecător

Rapoartele de activitate ale instanţelor se găsesc pe portalul instanţelor de judecată la adresa http://portal.just.ro/97/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=97