24 octombrie 2019 Comunicat de presă FNGCIMM susține prin garanții și consiliere de specialitate atragerea de finanțare pentru proiectele Grupurilor de Acțiune Locală și a Grupurilor de Acțiune Locală pentru Pescui

FNGCIMM susține prin garanții și consiliere de specialitate atragerea de finanțare
pentru proiectele Grupurilor de Acțiune Locală și a Grupurilor de Acțiune Locală pentru
Pescuit.
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii continuă seria
evenimentelor regionale ”Parteneriate pentru soluții de finanțare și garantare a proiectelor
susținute de GAL/FLAG-uri, de data aceasta, organizând dezbaterea în parteneriat cu GAL
Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor, la Deva, jud Hunedoara.
FNGCIMM este cel mai mare fond de garantare din România, reprezentând un partener solid
în atragerea surselor de finanțare, atât pentru beneficiarii publici și privați, cât și pentru
persoanele fizice. În ceea ce privește activitatea de garantare a GAL-urilor și FLAG-urilor,
Fondul oferă consultanță și acordă garanții pentru obținerea finanțărilor atât de necesare
realizării proiectelor de infrastructură rutieră, socială, educațională, alimentare cu apă și
canalizare, precum și a altor obiective de investiții dedicate comunităților locale.
Am lansat acestă campanie pe care o derulăm în toată țara, pentru a propune membrilor
GAL-urilor și FLAG-urilor, soluții de garantare, în vederea atragerii de finanțări bancare și
finanțări din fonduri europene. Astăzi, cu sprijinul GAL Microregiunea Țara Hațegului-
Ținutul Pădurenilor, am continuat dialogul direct cu potențialii beneficiari din județul
Hunedoara. Pentru FNGCIMM, GAL-urile și FLAG-urile reprezintă pilonii dezvoltării
economiei rurale și ai spațiului rural în general, prin strategiile de dezvoltare pe care le
propun și proiectele pe care le implementează. Această sinergie între agenții dezvoltării, și mă
refer aici la GAL, autoritățile locale, mediul antreprenorial și societatea civilă, ne dorim să se
creeze în orice comunitate din România, pentru că doar așa putem asigura o dezvoltare
echilibrată, sustenabilă și armonioasă. Întâlnirea de astăzi, găzduită de Muzeul Civilizației
Dacice și Romane, Palatul Magna Curia din Deva, a generat o dezbatere deschisă despre
oportunitățile de dezvoltare, dar și despre provocările cu care se confruntă membrii GAL-
urilor, am căutat împreună soluții și ne-a oferit nouă, Fondului de garantare, un feedback
valoros în vederea conceperii unor noi produse de garantare adaptate nevoilor specifice ale
acestei regiuni.” a declarat Gheorghe Lăpădat, Director General al FNGCIMM.
Regiunea 5 Vest în programarea financiară 2014 – 2020 s-a remarcat prin dinamismul
implementării unui număr însemnat de proiecte în economia rurală, județul Hunedoara
situându-se pe locul 3 la nivel național pe anul 2019. Reprezentanţii FNGCIMM, ai AFIR,
APIA, ai Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, AM-POPAM, ai GAL-ului Microregiunea
Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor, OTP Bank si CEC Bank, au prezentat, de asemenea, unui
public de peste 100 de persoane oportunitățile de care pot beneficia comunitățile locale și
mediul antreprenorial legate de finanțarea garantată.
Următoarele două dezbateri dedicate consolidării parteneriatului cu GAL-urile și FLAG-urile,
sunt programate să se desfășoare în cursul lunii noiembrie.
Str. Ştefan Iulian, nr. 38, Sector 1 – Bucureşti CUI: 14367083
Tel: 021 310 1937, 021 310 1874 CS: 931.292.300 lei
Fax: 021 310 1857
Nr. registru ANSPDCP: 7962
e-mail: info@fngcimm.ro
RS-PJR-41-110030/03.11.2008
website: www.fngcimm.ro RG-PJR-41-1
 • ***
  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii
  (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în
  scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru
  instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
  Din anul 2002 și până în prezent, FNGCIMM a acordat IMM -urilor peste 80.000 de garanții
  la nivel național, în valoare de aproximativ 26 de miliarde de lei.
  FNGCIMM instrumentează, se asemenea, programe guvernamentale destinate relansării
  economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă,
  funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul roman, sub
  supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României.
  Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși
  suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare
  partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către
  finanțator.
  FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 26 instituții financiare în baza unor convenții de lucru.
  Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la
  solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani,
  durata medie de executare a unei ipoteci.
  FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor
  întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței
  sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de
  fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de
  contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și
  Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii
  europene.
  Pentru informații suplimentare: 021.310.18.74 int.193, info@fngcimm.ro
  Direcția Marketing, relații clienți și consiliere