FNGCIMM continuă seria de seminarii regionale ”Parteneriate pentru soluții de finanțare și garantare a proiectelor susținute de Grupurile de Acțiune Locală / FLAG” la Deva, jud Hunedoara, în data de 24.10.2019

 • Comunicat de presă
  22 octombrie 2019
  FNGCIMM continuă seria de seminarii regionale ”Parteneriate pentru soluții de
  finanțare și garantare a proiectelor susținute de Grupurile de Acțiune Locală / FLAG”
  la Deva, jud Hunedoara, în data de 24.10.2019
  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii organizează
  în parteneriat cu GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor, un nou eveniment
  din seria întâlnirilor ce au ca obiectiv informarea cu privire la soluțiile de garantare a creditării
  bancare și a accesării de finanțări din fonduri europene.
  Promovarea instrumentelor de finanțare și garantare au drept scop impulsionarea dezvoltării
  mediului rural, prin intermediul investițiilor promovate de către parteneriatul public–privat
  dintre GAL-uri, autoritățile locale și companii.
  Tematica intâlnirii găzduită de GAL Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor se va axa
  pe diseminarea de informații privind soluţiile de finanţare şi de garantare oferite de
  FNGCIMM:
  Garantarea finanțărilor pentru GAL-uri în baza OUG 43/2013. FNGCIMM garantează creditele acordate
  beneficiarilor PNDR 2014 – 2020, respectiv POPAM 2014 – 2020, pentru finanţarea proiectelor de investiţii
  sprijinite prin aceste programe. Garanția se acorda pentru finanțări de până la maxim 3.000.000 EURO,
  procentul de garantare fiind de maxim 80% din finanțarea aprobată, respectiv maxim 2.400.000 EURO.
  →Garantarea finanțărilor pentru GAL-uri în baza OUG 79/2009. FNGCIMM acordă scrisori de garanție în
  favoarea AFIR pentru garantarea avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele
  adiționale încheiate cu beneficiarii publici. Valoarea scrisorii de garanție poate fi de maxim 100% din valoarea
  avansului pentru contractele finanțate din PNDR 2014-2020.
  → POPAM 2014- 2020 Garantarea finanțărilor creditelor acordate de instituţiile finanţatoare pentru
  dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al beneficiarilor POPAM 2014 – 2020, precum şi pentru
  dezvoltarea afacerilor în domeniul acvaculturii
  →Programul START-UP NATION 2019. Antreprenorii vor putea obține și în cursul anului 2019 fonduri
  nerambursabile prin intermediul programului Start-up Nation pentru înființarea unor afaceri noi și durabile. Vor fi
  eligibile pentru a primi un sprijin maxim de 200.000 de lei societățile din spațiul rural sau urban, înființate după
  data de 31.01.2017, având domenii de activitate precum producție de bunuri, IT, industrii creative sau servicii.
  Programul INVESTEȘTE ÎN TINE. Persoanele fizice pot accesa un credit pentru o perioada de 10 ani pentru
  investiția în dezvoltarea personală. FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea creditului, în valoare de
  40.000 pentru tineri cu vârsta între 16-26 ani si 35.000 pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 si 55 de ani.
  Valorile pot fi suplimentate cu 20.000 în situația în care beneficarul se angajează/este angajat pe perioada
  derulării creditului.
  A doua parte a intâlnirii, se va axa pe discutarea oportunităților și provocărilor cu care se
  confruntă GAL-urile, respectiv identificarea de soluții concrete în ceea ce privește facilitatea
  obținerii creditării prin susținerea FNGCIMM.
  Str. Ştefan Iulian, nr. 38, Sector 1 – Bucureşti CUI: 14367083
  Tel: 021 310 1937, 021 310 1874 CS: 931.292.300 lei
  Fax: 021 310 1857 Nr. registru ANSPDCP: 7962
  e-mail: info@fngcimm.ro RS-PJR-41-110030/03.11.2008
  website: www.fngcimm.ro RG-PJR-41-110174/03.11.2008
  Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
  (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în
  scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru
  instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse.
  Din anul 2002 și până în prezent, FNGCIMM a acordat IMM -urilor peste 80.000 de garanții
  la nivel național, în valoare de aproximativ 26 de miliarde de lei.
  FNGCIMM instrumentează, se asemenea, programe guvernamentale destinate relansării
  economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă,
  funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub
  supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
  Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși
  suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare
  partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către
  finanţator.
  FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 26 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru.
  Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la
  solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani,
  durata medie de executare a unei ipoteci.
  FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor
  întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 2 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței
  sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de
  fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de
  contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și
  Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii
  europene.
  Pentru informații suplimentare: 021.310.18.74 int.193, info@fngcimm.ro
  Direcția Marketing, relații clienți și consiliere.