12 drumuri din județul Hunedoara situate preponderent în zone de deal vor fi modernizate. Este vorba de trosoane degradate, care pun în pericol siguranța traficului rutier sau pe care se circulă cu mare dificultate mai ales după ploi sau după topirea zăpezilor.

Consilierii județeni au aprobat notele conceptuale și temele de proiectare pentru 12 drumuri județene cu tronsoanele care necesită modernizare. Pentru două dintre drumuri au fost aprobate și documentațiile faza DALI, acestea din urmă având deja și fonduri alocate pentru începerea lucrărilor.
Drumurile cuprinse în planul de modernizare sunt următoarele:
DJ 668A: Streisîngeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410. Valoare estimată a lucrărilor este de 9.560.000,00 lei cu TVA Inclus. Tronsonul propus pentru modernizare se află în intravilanul localității Luncani, com. Boșorod. Prin intermediul DC 57C se asigură accesul spre cetatea dacică Piata Roșie și spre peșterile Cioclovina Uscată și Cioclovina cu Apă;
DJ 687F: Teliucu Superior – Govăjdie – Lelese, tronson km 10+800 – km 13+410, tronson km 14+000 – km 14+600, tronson km 15+050 – km 15+500. Valoarea estimată a lucrărilor este de 9.770.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 709F: Slătinioara (DN 7A) – Cabana Rusu – masivul Parâng, km 10+325 – km 12+600. Valoarea estimată a lucrărilor este de 5.000.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 742A: Buceș – Dupăpiatra – Tarnița – limită jud. Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D). Valoarea estimată a lucrărilor este de 6.000.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 705D: Bozeș (DJ 705) – Băcâia – limită jud. Alba – Stănija – Buceș, km 33+100 – km 34+900. Valoarea estimată a lucrărilor este de 1.440.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 674A: Ohaba de sub Piatră – Nucșoara – Cabana Pietrele, km 14+050 – km 16+800. Valoarea estimată a lucrărilor este de 8.950.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 761B: Bârsău – Nojag – Vărmaga – Banpotoc – DJ 107A, km 6+140 – km 10+650. Valoarea estimată a lucrărilor este de 17.600.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 710: DN 7 – Aurel Vlaicu – Gelmar, km 2+100 – km 4+950. Valoarea estimată a lucrărilor este de 8.900.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706), 3+800 – km 5+827. Valoarea estimată a lucrărilor este de 7.300.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – 24+900, tronson km 25+600 – km 27+400. Valoarea estimată a lucrărilor este de 7.900.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 741: Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050. Valoarea estimată a lucrărilor este de 45.500.000,00 lei cu TVA inclus;
DJ 672C: limită jud. Gorj – Valea de Pești – DN 66A, km 40+776 – km 50+309. Valoarea estimată a lucrărilor este de 41.900.000,00 lei cu TVA inclus.
Din cele 12 drumuri menționate anterior, două se află deja într-o etapă mai avansată. Este vorba despre DJ 742A: Buceș – Dupăpiatra – Tarnița – limită jud. Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – km 2+500 (intersecție DJ 705D). În baza documentației întocmite, din bugetul județului vor fi alocate 5.893.222, 64 lei pentru modernizare. Următorul drum este DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi, tronson km 21+400 – 24+900, tronson km 25+600 – km 27+400 pentru care vor fi alocate 7.848.167,00 lei în vederea modenrizării celor două tronsoane.
Drumurile județene, care vor intra pe rând în modernizare, prezintă sectoare care se află în stadiu avansat de degradare, în majoritatea lor pietruite, fără sistem de scurgere și colectare a apelor pluviale, cu sistem de semnalizare lipsă sau depășită tehnic, și sistemul de protecție și siguranță rutieră care nu se încadrează în cerințele legislației actuale. Tronsoanele propuse pentru modernizare au suprafețe mari cu gropi, făgașe și denivelări ori covorul asfaltic este grav deteriorat.
Realizarea investițiilor de modernizare va duce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a suprafețelor de rulare, mărirea capacității portante ținând cont de dezvoltarea traficului în perspectivă, creșterea fluxului de turiști români și străini în județul Hunedoara și promovarea patrimoniului turistic și cultural, ceea ce va atrage după sine creșterea veniturilor micilor investitori din zonă care asigură servicii de cazare, alimentație publică, ecoturism. De asemenea, se poate vorbi de reducerea cheltuielilor de transport, întreținere și reparare a autovehiculelor, va asigura efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de întreținere și reducerea costurilor de reparații și întreținere, reducerea impactului asupra mediului, creșterea duratei de funcționare a drumului.
La ora actuală, lipsa infrastructurii adecvate reduce cu mult punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu, turistice și economice.
În urma studiilor ce se vor întocmi se iau în calcul o serie de lucrări precum: revizuirea sistemelor de colectare a apelor pluviale din zona drumului precum decolmatarea/ completarea/ înlocuirea podurilor și podețelor existente, se vor amenaja șanțuri, rigole, ziduri de sprijin, gabioane, parapeți, consolidări de versanți, lărgirea drumului de la 4 la 6 metri acolo unde regimul de proprietate o permite, alte lucrări necesare siguranței rutiere.