COMUNICAT – Concurs pentru postul de Director Medical al SJU Deva

Spitalul Județean de Urgență Deva, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, organizează concurs pentru ocuparea postului de Director Medical pentru o perioadă determinată de 3 ani.
Pe lângă criteriile generale, la concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ și următoarele criterii specifice:
Sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Medicină, specializarea Medicină;
Sunt confirmați cel puțin medic specialist;
Au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Deva și cuprinde următoarele probe de evaluare:
Test grilă/lucrare scrisă de evaluare a cunoștințelor din legislația specifică postului (30 iulie 2019, ora 10.00);
Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate a postului (05 august 2019, ora 9.00);
Interviu de selecție (05 august 2019, ora 12.00).
Termenul limită de înscriere a candidaților este 23 iulie 2019, ora 13.00.
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 8 august 2019, ora 10.00, la sediul SJU Deva.
Mai multe informații privind condițiile generale de participare, conținutul dosarului de înscriere și calendarul de desfășurare a concursului, pot fi consultate pe site-ul SJU Deva la adresa: www.spitaldeva.ro secțiunea Anunțuri.

Biroul de presă