Consiliului Județean și Primăria Municipiului Hunedoara finanțează lucrările de reabilitare a Casei de Cultură

Vineri, în ședința ordinară convocată la ora 11.00, Consiliul Județean Hunedoara va dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Casa de Cultură, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”.
Potrivit documentelor supuse aprobării, investițiile propuse inițial în cadrul acestui proiect vizează refacerea instalațiilor de siguranță la incendiu, a celor de climatizare și ventilare, realizarea instalațiilor de mecanica scenei și de sonorizare la sălile de spectacole, refacerea finisajelor interioare și exterioare, înlocuirea ferestrelor și ușilor, modernizarea birourilor și grupurilor sanitare, revizuirea instalației electrice și de iluminat, procurarea și montarea scaunelor pentru sala de la etaj și procurarea de noi draperii pentru închiderea golurilor de pe lateralele sălilor de spectacole.
În timpul etapei de proiectare, au fost identificate și alte lucrări necesare. Între acestea amintim relocarea centralelor termice, instalarea sistemelor de supraveghere, noi compartimentări, dotarea cu cu mobilier, refacerea pardoselilor și asigurarea condițiilor de izolare termică.
După reabilitare, în Casa de Cultură din municipiul Hunedoara va funcționa și Biblioteca Municipală.
Estimarea cheltuielilor pentru realizarea acestui obiectiv se ridică la 14,7 milioane de lei (fără TVA), iar sumele necesare vor fi alocate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara și din bugetul local al Municipiului Hunedoara.