Concurs de admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

I.P.J. Hunedoara  a demarat activitatea de recrutare  a viitorilor poliţişti, în vederea şcolarizării în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

         Până în momentul de faţă, în doar două zile, peste 35 de tineri au depus cereri la sediul instituţiei, în vederea participării la concursul de admitere pe unul dintre locurile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, din Bucureşti, ori ale şcolilor de agenţi de poliţie.

 

Concursul de admitere la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” se organizează și se desfășoară într-o singură sesiune în perioada 22 iulie – 13 august 2019, conform graficului postat pe site-ul de Internet al acestei instituţii.

Etapa I-eliminatorie

– se desfășoară în perioada stabilită de Academia de Poliţie și cuprinde:

 1. a) contravizita medicală
 2. b) verificarea aptitudinilor fizice (pentru candidaţii la forma de învățământ, cu frecvență)

 

Etapa a II-a

Proba de verificare a cunoștinţelor se desfășoară în perioada stabilită de Academia de Poliţie “ Alexandru Ioan Cuza” București, sub formă de test grilă și cuprinde:

 1. istorie,
 2. limba română,
 3. limba străină – engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă – potrivit opţiunii la înscriere.

 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.)
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

 

Perioada de înscriere :

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2019 și ianuarie 2020, privind recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I. se depun de candidați la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, astfel:

 1. până la 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București și la instituțiile de învățământ superior care pregătesc personal pentru M.A.I. ( din structura M.Ap.N. și Serviciul Român de Informații – SRI).
 2. până la 15 noiembrie 2019 pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la școlile postliceale ale MAI, respectiv Școliile de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, ”Septimiu Mureșan” Cluj – Napoca și Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ”Avram Iancu” Oradea;

 

Cererile-tip de înscriere, respectiv înscrierea candidaților, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019, la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București și la instituțiile de învățământ superior care pregătesc personal pentru M.A.I. (din structura M.Ap.N. și Serviciul Român de Informații – SRI, se completează/depun de către candidați la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, începând cu data de 13.05.2019 și până la data de 24 mai 2019, în zilele lucrătoare deluni, marţi, miercuri și joi în intervalul orar 09:00 – 13:00  și în zilele lucrătoare din data de 17.05.2019 și 24.05.2019 în intervalul orar 09:00 – 12:00.

 

Cererile de înscriere pentru sesiunea ianuarie 2020 se primesc de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, în zilele lucrătoare demarţi şi joi, în intervalul orar 09:00 – 12:00, începând cu data de 01 octombrie 2019 până la data de 15 noiembrie 2019, iar data limită pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet este data de 28.11.2019, ora 13,00.

Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 06.06.2019 pentru instituţiile de învăţământ superior (academie) şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea ianuarie 2020, este data de 28.11.2019.

 

         Candidaţii care au domiciliul în judeţul Hunedoara se pot adresa pentru înscrieri Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, cu sediul în mun. Deva, str. Mihai Eminescu nr. 130.

 

Informaţii se pot obţine la telefon: 0254/206722 int. 20113, 20114, 20118 sau accesând următorul site: www.hd.politiaromana.ro/Informatii utile/Cariera/Admitere.