ANUNȚ  IMPORTANT PENSIONARI !

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE

                        VALEA JIULUI S.A.

 

        

ANUNȚ  IMPORTANT PENSIONARI !

 

          Plățile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier, înregistrați în evidențele  SNIMVJ SA,  aferente semestrului II al anului 2018 se vor efectua în perioada:

 

07.05.2019 – 24.05.2019

În fiecare săptămână astfel:

 Luni – Joi  între orele  7,30 – 15,00

și 

Vineri între orele  7,30 – 12,30

            Pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt arondați  (minele Petrila, Paroșeni, Uricani).

 

Conducerea Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA