Legi importante aprobate în Senat

O importantă inițiativă legislativă care vizează termenul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor de locuit și anexelor gospodărești, precum și ale curților și grădinilor din jurul acestora a fost adoptată de Senat, ca primă cameră sesizată, în ședința din 20 martie. Proiectul acestei inițiative legislative aparține mai multor senatori PSD, ALDE, UDMR, USR și PNL, printre inițiatori numărându-se și senatorii hunedoreni social democrați Cristian Resmeriță și Viorel Sălan, la care a aderat și senatoarea Carmen Hărău. Potrivt acestuia, propunerea legislativă vizează modificarea Legii nr. 23/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 18/1991, respectiv a termenului de 120 de zile prevăzut de articolul II, în care persoanele interesate pot depune cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curților și grădinilor din jurul acestora.

”Legea 231/2018  fost publicată în Monitorul Oficial al României la data de  6 august 2018, iar termenul de 120 de zile a început să curgă de la data respectivă. Având în vedere că abia în luna noiembrie au fost aprobate regulamentele proprii ale Comisiilor județene de aplicare a legilor fondului funciar, în care se reglementează condițiile de depunere a cererilor, precum și actele care trebuie anexate la cerere, iar timpul mult prea scurt rămas până la expirarea termenului face imposibilă procurarea documentelor pentru întocmirea dosarului complet. Din motivele prezentate, propunem modificarea art.II din  legea 231/2018, în sensul ca termenul de 120 de zile să fie prelungit la un an”, se prezintă în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Camera Deputaților va fi forul decizional, după care, va fi trimisă la promulgare.
O altă lege foarte importantă ce a fost votată în plenul Senatului, a fost şi Propunerea legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii. La adoptarea acestui act normativ s-a avut în vedere faptul că, nu este suficientă modernizarea armatei doar prin achiziţii de armament şi s-a considerat că o parte din procentul de 2% alocat Apărării ar trebui să fie folosit şi pentru revitalizarea şi dezvoltarea industriei militare româneşti, precum.Totodată s-a adoptat şi propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Prin noile reglementări adoptate, se instituie ca obligaţie pentru autorităţile locale şi asigurarea unei iluminări corespunzătoare pentru trecerile de pietoni în scopul reducerii numărului de accidente având drept cauză vizibilitatea redusă în aceste zone.