ORDINE DE ZI LA CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA

ORDINE DE ZI

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 27/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1”;
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 28/2019 privind aprobarea documentației tehnice ”Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2”;
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 29/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 30/2019 privind aprobarea proiectului ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan și U.A.T. Județul Hunedoara, U.A.T. Municipiul
  Petroșani, U.A.T. Municipiul Lupeni, U.A.T. Oraș Petrila, U.A.T. Oraș Aninoasa și U.A.T. Oraș Uricani, în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2 în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat în anul 2018, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor conceptuale și a temelor de proiectare pentru unele obiective de investiții ale Consiliului Județean Hunedoara;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Socet-Feregi, tronson km.21+400 – km.24+900 și tronson km. 25+600 – km. 27+400”.

 

 

PREȘEDINTE,

Mircea Flaviu Bobora