AMENZI URIAȘE PENTRU CEI CU WC ÎN CURTE

Milioane de români riscă să primească amenzi uriașe din partea Gărzii de Mediu! âSunt vizați cei din localitățile în care există rețele de canalizare și care refuză în continuare să se racordeze la acestea. Decizia a fost luată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Ministerul a trimis o circulară primăriilor, cărora le cere să ia măsuri împotriva localnicilor care nu doresc să se racordeze la canalizare și folosesc WC-urile din curte și fosele septice amenajate înainte de existența rețelei. „Potrivit articolului 41, alin 14 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înfiinţate, dacă aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural”, se arată în circulara ministerului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legale pleacă de la 2.000 de lei și ajung până la 4.000 de lei.

Asta în condițiile în care costurile racordării la rețeua de canalizare locală nu depășește 2.000 de lei, potrivit celor mai recente calcule. „Vă adresăm rugămintea de a dispune indentificarea gospodăriilor/persoanelor juridice neracordate la sistemul public de canalizare și informarea structurilor teritoriale ale Gărzii de Naționale de Mediu, în vederea verificării modului de respectare a condițiilor de descărcare a apei uzate și luării măsurilor care se impun, potrivit legii. Vă adresăm rugămintea de a raporta la Instituția Prefectului îndeplinirea măsurii de mai sus, până la data de 1 martie 2019”, se concluzionează în circulară