Dacă mașinăria de vot va funcționa la fel de bine și la această comisie, STATUL ROMÂN va pierde cateva sute de mii de hectare de păduri!

Dacă mașinăria de vot va funcționa la fel de bine și la această comisie, STATUL ROMÂN va pierde cateva sute de mii de hectare de păduri!
Liderul FEDERAȚIEI SILVA, Silviu Geană trae un semnal de alarmă către opinia publică despre ceea ce urmează să se întâmple cu pădurile țării.
Am participat la Camera Deputaților la o nouă dezbatere a proiectului de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere (PL-x 9/2019).


▶ La intervenția repetată a Federației Sindicatelor Silva, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaților a dat astăzi un AVIZ NEFAVORABIL pentru acest proiect de lege.
▶ Reamintim că în data de 19.02.2019, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaților a avizat favorabil propunerea legislativă de modificare și completare a Legii nr. 1/2000 cu două amendamente importante:
– scoaterea din proiectul de lege a propunerii de modificare și completare a art. 26:
(11) Terenurile agricole sau forestiere deținute de formele asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești, care au fost retrocedate prin decrete-legi în perioada 1945-1946, și care au fost trecute ulterior în proprietatea statului, se retrocedează formelor asociative înființate de reprezentanții acelorași comunități.
(12) Veniturile obținute din administrarea terenurilor astfel retrocedate pot fi utilizate în scopul acoperirii cheltuielilor de administrare a terenurilor și pentru finanțarea activităților educaționale, sociale și culturale.
– modificarea noului alineat (22) de la art. 29, astfel:
(22) Centrele eparhiale, protoieriile, mănăstirile, schiturile, parohiile, filiile și alte structuri ale unităților de cult dobândesc în proprietate suprafețe până la limita de 30 ha terenuri forestiere din fondul bisericesc al cultului căruia aparțin, recunoscut de lege, dacă acestea le-au avut în proprietate.


▶ Lovitura de grație pentru ceea ce a mai rămas din pădurile proprietate publică a statului, a venit astăzi însă din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități din Camera Deputaților, care a respins amenamentele propuse la Comisia pentru administrație publică, culmea, chiar de către deputatul Ion Călin, din partea Partidului Social Democrat !!!
▶ La lucrările Comisiei juridice de astăzi, cu toate insistențele noastre, nu am fost lăsați să intervenim, deși săptămâna trecută reușisem să amânăm dezbaterea în aceeași comisie, folosind punctul de vedere al Ministerului Apelor și Pădurilor prin care s-a comunicat Federației Silva că Direcția Generală pentru Păduri nu susține proiectul Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, în forma propusă de inițiatori.
Urmează cel mai probabil săptămânile viitoare dezbaterea finală, care se va desfășura la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților.
Dacă mașinăria de vot va funcționa la fel de bine și la această comisie, STATUL ROMÂN va pierde cateva sute de mii de hectare de păduri!
Personal, apreciez că suprafața împroprietăririlor fără drept (și nu reconstituirea dreptului legitim de proprietate) va depăși la nivel național peste 300 000 hectare!
În bani, valoarea acestei suprafețe este de cel puțin 1,5 miliarde de euro (judecând un hectar de pădure la valoarea minimă de 5 000 euro).
Dar se pare că nimănui nu-i mai pasă de patrimoniul acestei țări, de prevederile Constituției, de afectarea Bugetului de Stat, de desființarea a mii de locuri de muncă și in definitiv de ceea ce ar trebui să reprezinte INTERESUL NAȚIONAL!
Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva însă, va susține în continuare, prin toate mijloacele legale, inclusiv prin organizarea unor acțiuni de protest, respingerea Proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, proiect care LEGIFEREAZĂ ÎMPROPRIETĂRIREA FĂRĂ DREPT pentru diverse forme asociative și pentru unitățile de cult care nu au deținut astfel de suprafețe în proprietate la momentul naționalizării, ci au fost doar beneficiare ale dreptului de folosință sau administrare!” a transmis liderul Federației Silva, Silviu Geană.