Consolidarea rolului mass – media în a fi „câinele de pază” al democrației, revine

Confederația Sindicala Națională MERIDIAN (CSN MERIDIAN) și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) sunt începând din data de 7 martie, sunt parterneri.
Acordul de parteneriat a fost semnat la sediul UZPR de președintele acestei organizații,  Doru Dinu Glavan și de președintele CSN MERIDIAN, domnul Ion Popescu, în prezența doamnelor Luminita Iordanescu și Ramona Saseanu, lidere în cadrul Sindicatului pentru Unitatea Salariaților TV din Televiziunea Națională și colegului Dumitru Fornea, Secretarul General al CSN MERIDIAN.
Aspectele care au fost luate in considerare atunci când s-a decis colaborarea dintre cele două organizații:
➢ Rolul important al dialogului social și civic în susținerea și reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor CSN MERIDIAN și UZPR;
➢ Vocația celor două organizații de a promova drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum și a dreptului de liberă asociere și de negociere a contractelor colective de muncă;
➢ Interesul comun de a organiza activități de advocacy (consfături, seminarii, colocvii, conferințe de presă, etc) și programe de formare profesională continuă;


➢ Nevoia de a colabora cu autoritățile și instituțiile publice ale statului, uniunile și asociațiile de media sau cu alte structuri ale societății civile organizate, care sunt interesate de îmbunătățirea cadrului legislativ pentru exercitarea profesiei de jurnalist și de statutul jurnalistului, de raporturile presei cu autoritățile administrației centrale și locale, dar și de mediul economic și fiscal în care funcționează instituțiile românești de presă;
I. OBIECTIVELE ACORDULUI
1. Consolidarea rolului mass – media în a fi „câinele de pază” al democrației, prin promovarea creației publicistice și jurnalistice și prin creșterea nivelului de pregătire profesională al oamenilior care activează în acest sector, veghind în același timp ca prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale să fie pe deplin respectate în România și în Uniunea Europeană;
2. Realizarea unor activități comune la nivel european, național sau regional, atât în interesul membrilor celor două organizații, dar și în interesul general.
II. FORMA ACORDULUI DE PARTENERIAT Acordul de parteneriat este un act fără personalitate juridică și reprezintă un acord de voință bazat pe solidaritatea partenerilor care presupune asumarea unor responsabilități comune și/sau individuale convenite între parteneri pentru obținerea unor beneficii reciproc avantajoase.
III. ACȚIUNI ȘI RESPONSABILITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
CSN MERIDIAN și UZPR vor realiza activități comune, prin implicarea reprezentanților săi și prin împărtășirea experienței acumulate la nivel național și european, în organizarea campaniilor de advocacy pentru promovarea și apărarea intereselor legitime ale membrilor.
Partenerii vor stabili împreună tematicile de interes comun și un Plan de acțiune pentru activitățile ce vor fi desfășurate în parteneriat.
Partenerii vor promova rezultatele activităților realizate prin mijloace mass-media, pe paginile de web proprii sau în mediile sociale on-line.
Atunci când este nevoie, cu acceptul părților semnatare, partenerii pot să se întâlnească pentru a analiza stadiul implementării prezentului acord și pentru a stabili măsurile necesare dezvoltării relației de parteneriat.
Partenerii vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a prezentului acord protejând interesele lor reciproce.
IV. BENEFICIILE RECIPROCE PENTRU PARTENERI
Coordonarea între parteneri a activităților de advocacy, la nivel european și național, în ceea ce privește politicile care au impact direct sau indirect asupra intereselor membrilor CSN MERIDIAN și UZPR, prin stabilirea unor canale directe pentru schimburile de informații de interes comun.
Crearea unor oportunități pentru realizarea unor programe de prefecționare și a unor schimburi de experiență și bune practici, cu obiectivul de a imbunătăți calitatea formarii profesionale a personalului partenerilor care sunt implicați în procesul de dialog social și civic la nivel județean, național și european.
Schimbul de informații actualizate privind call-urile de proiecte finanțate prin instrumente financiare internaționale, europene sau naționale.