BILANȚUL JANDARMERIEI ROMÂNE

La bilanțul Jandarmeriei Române a participat și senatorul Viorel Sălan, el însuși jandarm, cu o carieră militară, impresionantă.
”Ca forță de securitate internă responsabilă de asigurarea și/ sau restabilirea ordinii şi liniştii publice, de luptă împotriva delincvenței, jandarmeria este probabil instituția militară care se află cel mai frecvent în contact direct cetăţenii.


Am exprimat convingerea fermă că cele peste 33.000 de misiuni de asigurare a ordinii publice, cele aproape 400.000 de patrule şi cele peste 20.000 de misiuni de intervenţie au contribuit direct la creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor. La acestea pot fi adăugate acţiunile dedicate prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, şi acţiunile speciale sau cele antiteroriste.
Am trecut în revistă cele mai importante legi din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale adoptate de către Parlamentul României în cursul anului trecut.
Am reţinut din expunerea bilanţului o serie de lacune ale cadrului juridic, evidente mai ales la capitolul nepotriviri juridice ale legilor care interferă în ceea ce priveşte aria de competenţă.
Am dorit să scot în evidenţă faptul că, în toate discuţiile purtate cu factorii de decizie guvernamentali, am întâlnit aceeaşi deschidere şi disponbilitatea constantă de a rezolva problemele apărute indiferent de obstacolele apărute în cale.


Mi-am exprimat convingerea că în cadrul Ministerului Afacerilor Interne există un grup de lucru pentru priorităţile legislative, având ca scop principal tocmai analizarea lacunelor cadrului legal şi găsirea celor mai bune soluţii juridice.


Cu certitudine este nevoie de o reviziuire extinsă şi de fond a cadrului legal actual care să pornească de Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, adaptând-o la noile realităţi în care trăim acum. Şi, în paralel cu aceasta, să fie aliniate toate legile pe baza cărora sunt oganizate şi funcţionează toate celelalte componente ale sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
În tripla calitate pe care o am de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, de vicepreşedinte al Comisiei pentru constituţionalitate şi membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale, mi-am oferit tot sprijinul pentru a ajuta şi în continuare, aşa cum am făcut-o şi până acum.
În încheiere, am adresat felicitări pentru activitatea desfășurată de personalul Jandarmeriei Române în 2018, şi mi-am exprimat convingerea că şi de acum încolo jandarmii români vor face tot ce ţine de ei pentru a fi în slujba societăţii româneşti și a cetățenilor ” a declarat senatorul Viorel Sălan.
Wilhelmina Otto Weber