Oficiu de Asigurări de Sănătate la Petroșani – zilnic

Conform unui comunicat de presă, pentru Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara respectul față de asigurați și facilitarea accesului acestora la servicii medicale constituie o prioritate. Cunoscând dificultățile cu care se confruntă locuitorii Văii Jiului și pentru a veni în sprijinul acestora astfel încât accesul la servicii medicale să nu le fie îngrădit în niciun fel, în ultimul an, conducerea CAS Hunedoara a intensificat demersurile pentru înființarea Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani.


În acest sens, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a emis Ordinul Președintelui CNAS nr.1548/29 noiembrie 2018 pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene. ”Ținând seama de aceste prevederi legale și de oportunitatea acestui demers, în ședința din data de 28 decembrie 2018, Consiliul de Administrație al CAS Hunedoara a aprobat înființarea Oficiului de asigurări de sănătate Petroșani.

La solicitarea conducerii CAS Hunedoara, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Petroșani din data de 31 ianuarie 2019 a fost aprobată Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de comodat, între Spitalul de Urgență Petroșani și Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara, perfectat în data de 11 februarie 2019, pentru spațiul situat în Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului de Urgență Petroșani, cu destinația – Oficiul de Asigurări de Sănătate Petroșani.
În acest moment așteptăm aprobarea modificării organizatorice, care ne va permite permanentizarea activității Oficiului de Asigurări de Sănătate Petroșani de luni până vineri, cu un program ce va fi anunțat în timp util.” se arată în comunicatul CAS Hunedoara
Agripa Greceanu- Bredniceanu