Scutiri la plata impozitului pentru pensionari și ONG-uri la Petroșani

Conform unui proiect de hotîrîre de consiliu care va fi prezentat în viitoarea ședință, contribuabilii pensionari vor benefia d escutirea de la plata impozitului pe clădire. Și pentru a putea beneficia de această facilitate, contribuabilii pensionari trebuie să îndeplinească câteva condiții:
în primul rând, trebuie să fie proprietarii clădirii, să nu aibă venituri suplimentare, clădirea să fie locuință de domiciliu, în care să și locuiască efectiv, să nu dețină în proprietate alte clădiri cu destinație rezidențială.


de asemenea, soțul sau soția pensionarului care cere scutirea de la plata impozitului trebuie, la fel, să fie pensionar/ă, fără alte venituri, și să aibă peste 60 de ani.


Contribuabilii care îndeplinesc condițiile menționate trebuie să depună la Serviciul de Constatare și Impunere  Persoane Fizice și Juridice următoarele acte: cerere tip, copie CI, cupon de pensie pe luna decembrie 2018, atât pentru solicitant, cât și pentru soț/ soție, declarație pe propria răspundere că atât pensionarul, cât și partenerul nu au alte venituri, adeverință de venit pentru pensionarul solicitant aferentă anului 2018 eliberată de Serviciul Fiscal Municipal Petroșani, factura de utilități pe luna decembrie sau noiembrie 2018. Reduceri la plata impozitelor primesc și ONG-urile active.
Cornel Groapă