SE DAU BANI… 300 de lei pentru asistentul personal al persoanei cu dizabilități

Conform Legii salarizării unitare de la 1 DECEMBRIE 2018, fiecare asistent personal al persoanei cu dizabilități VA PRIMI LUNAR în jur de 300 de lei indemnizație de hrană.
Indemnizația de hrană este în valoare de două salarii minime brute. Această sumă se împarte la 12 luni și se adaugă la salariul brut lunar al fiecărui angajat.
Până în prezent primeau bonuri de masă doar bugetarii din domeniul sanitar și din învățământ. Singurele excepții sunt cei care lucrează în apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție unde există un regim special privind indemnizațiile de hrană.
BAZA LEGALĂ:
Lege nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017


Articolul 18
Indemnizația de hrană
Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, în urma demersurilor susținute intreprinse de doamna Victoria Hagianu, președinta Sindicatului Liber al Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap București, corelate cu demersurile Consiliului Național al Dizabilității din România, precum și ale altor ONG-uri, asistentul personal, pentru activitatea desfășurată în condiții periculoase sau vătămătoare, poate beneficia de spor de până la 15% din salariul de bază.

 

Agripa Bredniceanu