Codul Silvic a fost modificat

Comisia Senatorială pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic a organizat, joi, o ședință de lucru la sediul Primăriei Bușteni. La lucrări au fost invitați să participe, printre alţii, ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, directorul general al Regiei Naționale a Pădurilor, Gheorghe Mihăilescu și directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”(ANAR), Victor Sandu.  Au fost abordate teme precum managementul apei,  parcurile naturale și naționale, suprafețele de păduri incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, lemnul de foc și fondul cinegetic. În cadrul ședintei, ministrul Ioan Deneș le-a spus celor prezenți că, în opinia sa, criza lemnului de foc a fost rezolvată în urma modificării Codului silvic și prin aplicarea unor măsuri dispuse prin ordin de ministru. În acest sens, demnitarul a amintit recoltarea arborilor doborâți accidental de factori naturali, precum și crearea cadrului legal prin care proprietarii de drept ai unui domeniu silvic sub 10 ha, nedeținători ai titlului de proprietate (de exemplu nu a făcut succesiunea) pot exploata, conform legii, suprafața respectivă dacă fac dovada că au achitat impozitul pe teren și au un contract de prestări servicii cu autoritatea silvică, instituție care va face exploatarea masei lemnoase. Tot în domeniul silvic, ministrul Ioan Deneș a vorbit despre măsurile luate în ceea ce privește parcurile naturale. „Prin măsurile de management și ocrotire a pădurilor care se aplică în prezent de structurile silvice de administrare și care s-au aplicat de-a lungul timpului s-a creat posibilitatea constituirii și funcționării unei serii semnificative de arii protejate în această zonă. Amintesc Parcul Național Piatra Craiului, de pe teritoriile județelor Brașov și Argeș, cu 10,9 mii ha de fond forestier, adică 73,4 % din suprafața totală a parcului, din care, o suprafață de 5,8 mii ha este zona de protecție strictă și de protecție integrală, în care este interzisă exploatarea resurselor naturale. De asemenea, Parcul Natural Bucegi, de pe teritoriile județelor Brașov, Dâmbovița și Prahova, cu 21,4 mii ha de fond forestier, adică 65,9 % din suprafața totală a parcului, din care, o suprafață de 6,6 mii ha este zonă de protecție strictă și de protecție integrală”, a spus  ministrul Ioan Deneș.

Demnitarul s-a referit și la pădurile virgine. „Potrivit Codului silvic, pădurile virgine şi cvasivirgine sunt strict protejate, iar asigurarea protecţiei acestora pe termen lung se realizează prin includerea acestor suprafețe de pădure  în «Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine». În acest sens, autoritățile silvice au elaborat cadrul legal care stabilește criteriile și indicatorii pentru identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România, au instituit proceduri adecvate pentru efectuarea studiilor necesare identificării acestor păduri și a creat Catalogul național respectiv.  În consecință, o suprafață de pădure de 21,1 mii ha este deja inclusă oficial în catalog, procesul fiind în curs de desfășurare. În cadrul unui proiect care a condus la înscrierea în anul 2017 pe lista patrimoniului mondial UNESCO a proprietății « Pădurile seculare și primare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei» , țara noastră, alături de alte 10 țări europene, a contribuit cu 8 situri având 12 componente, însumând suprafața totală de 24 mii ha și 64,5 mii ha suprafața zonei tampon, ce reprezintă 41% din suprafața totală a proprietății UNESCO menționate. Unul din aceste situri este «Codrul secular Șinca» din județul Brașov, cu o suprafață de 338.2 ha și 445.8 ha – zona tampon”.

În domeniul Cinegetic, ministrul Ioan Deneș a făcut un apel la senatorii prezenți să susțină amendamentele aduse la Legea Vânătorii. Unul dintre aceste amendamente prevede că în cazul în care administratorul fondului cinegetic și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de lege, iar proprietarul terrenului agricol a recoltat cultura până la data de 15 decembrie a anului în curs, eventualele pagube produse de animalele salbatice vor fi suportate de autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate.

O altă modificare a Legii Vânătorii prevede că plățile despăgubirilor către beneficiar trebuie să se facă în maximum 30 de zile de la întocmirea dosarului de pagube și emiterea deciziei de plată, iar plata trebuie să fie facută în maxim 10 zile lucratoare de la emiterea deciziei. În cazul atacurilor soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice se vor acorda victimei despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de spitalizare/ înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada de incapacitate temporară de muncă, precum și daune morale.O altă modificare prevede că administratorul drumului public va fi obligat să suporte pagubele în cazul accidentelor cauzate de animalele sălbatice, dacă zona nu este semnalizată cu indicatorul „Atenție la animalele sălbatice!”.