Rechizite pentru preșcolari și elevi- șanse egale la educație

Mii de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, din familii defavorizate, din județul Hunedoara, vor beneficia de rechizite școlare. Totul în cadrul proiectului „Rechizite pentru preșcolari și elevi-șanse egale la educație”, implementat de Ministerul Educației Naționale.

Măsura are ca scop diminuarea ratei de abandon școlar și vine în sprijinul familiilor nevoiașe pentru a le ajuta să își poată trimite copiii la școală. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, „Beneficiarii sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi, fiind în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50 la sută din salariul de bază minim brut pe țară”.

Din județul Hunedoara, de rechizite școlare vor beneficia 2.500 de elevi din învățământul primar și gimnazial și alți 485 de preșcolari din familii sărace. Rechizitele și ghiozdanele vor fi distribuite prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara către unitățile de învățământ, care vor repartiza mai departe materialele școlare către elevii și preșcolarii din grupul-țintă. Conform MEN, beneficiarii au fost selectați pentru acest proiect după ce au solicitat, la începutul anului școlar, sprijinul acordat în cadrul programului național desfășurat anual în baza Legii 126/2004 și ordinului de ministru nr. 4385/2012. Proiectul „Rechizite pentru preșcolari și elevi – șanse egale la educație” are ca obiectiv prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, facilitând accesul egal și participarea la învățământul obligatoriu a preșcolarilor și elevilor proveniți din familiile cele mai defavorizate, prin acordarea de materiale școlare.