ROMÂNIA 100- BISERICA, STATUL ȘI BINELE COMUN- ISTORIE ȘI TEOLOGIE

Marți, 30 octombrie, în cadrul simpozionului Internațional  ROMÂNIA 100-BISERICA, STATUL ȘI BINELE COMUN-ISTORIE ȘI TEOLOGIE, organizat de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Curia Arhiepiscopiei Majore, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, în Colaborare cu Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Blaj și AGRU Blaj, a avut loc în prezența Sinodului Episcopilor Bisericii o manifestare dedicată împlinirii a 70 de ani de la interzicerea abuzivă a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco- Catolică de către regimul comunist.La eveniment, care a avut loc la Palatul Cultural din Blaj, au participat membri ai Sinodului Bisericii noastre, cadre didactice universitare, persoane consacrate, un numeros public.

Manifestarea s-a desfășurat pe două planuri: unul, în care au fost scoase în evidență personalități ale BRU  și rolul important pe care acestea l-au jucat în istoria, cultura, politica și viața socială a Transilvaniei și a României, și unul în care s-au prezentat momente din perioada în care Biserica Română Unită s-a aflat în catacombe.

Despre primul subiect a prezentat o amplă expunere Profesorul Cristian Bădiliță, doctor în istoria creștinismului antic al Universității Paris IV Sorbona cu teza „Les métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Eglise”, autor a zeci de volume cu caracter teologic și coordonator, împreună cu Francisca Bălăceanu și Monica Broșteanu, a traducerii comentate a Septuagintei.

”În acest an al Centenarului evenimentului principal al istoriei poporului nostru, împlinire a idealului de veacuri al tuturor românilor, răsună mai mult ca niciodată cuvintele solemne ale episcopului martir Iuliu Hossu, cel dintâi purpurat al României, proclamând cu putere Rezoluţiunea Adunării Naționale prin care se pecetluia unirea pe veci a Transilvaniei cu Țara Mamă: „De acum o Românie Mare întemeiată pe dreptatea lui Dumnezeu şi pe credinţa poporului său. Cântarea noastră de biruinţă să fie cântarea neamului pe calea lungă şi grea a veacurilor. Dreptatea ta, Doamne, e dreptate în veac şi cuvântul Tău adevărul”. Aici și acum dorim să subliniem cu tărie că fără contribuția Bisericii noastre Române Unite, Statul Român, identitatea naţională şi cultura română nu s-ar fi concretizat în formele pe care le cunoaştem astăzi, pentru că „fără Unirea de la 1700, nici Unirea de la 1918 nu ar fi existat”. Și aceasta fiindcă înaintașii noștri de sfântă pomenire au crezut că din acest oraș neînsemnat din inima Transilvaniei, dar plin de Vestea cea Bună, precum Nazaretul Galileeii, poate ieși ceva cu adevărat bun. Au crezut ei, și au crezut mai ales făuritorii Sfintei Uniri cu Biserica Romei, și în primul rând a crezut Vlădica Atanasie Anghel. Au crezut ei, și credem și noi ceea ce Mântuitorul ne spune în Evanghelie: „Mai mari decât acestea veți vedea” (In 1,50).„ a trasmis în mesajul său, PF Cardinal Lucian, Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,  Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolic.

Cel de al doilea subiect, a fost abordat de istoricul Marius Oprea, fondator al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, autor al unei teze de doctorat cu titlul „Rolul și evoluția Securității (1948-1964)” și a mai multor volume dedicate instituției de represiune care a fost Securitatea comunistă, care a vorbit despre persecuțiile la care Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică a fost supusă în anii comunismului. A fost prezentat și un film documentar despre deshumarea rămășițelor pământești a mai multor victime ale comunismului, și așezarea lor creștinească în pământ, oameni uciși cu bestialitate pentru credința lor greco-catolică și pentru că se opuneau regimului instaurat în țara noastră de sovietici. În final, a avut loc prezentarea volumului omagial Sapientia et Scientia Theologica. In honorem Renzo Lavatori, volum coordonat de Anton Rus și Alberto Castaldini, publicat cu prilejul aniversării a 80 de ani de viață ai Părintelui Profesor. Renzo Lavatori este unul dintre cei mai cunoscuți teologi europeni contemporani, profesor universitar doctor la Universitatea Pontificală Urbaniana din Roma.