258 mii de lei pentru disponibilizarile de la CEH

În ședința de guvern de miercuri,  a fost aprobată HG nr 61, prin care CEH-ului i se alocă suma de 258 mii privind aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată personalului disponibilizat prin concedieri colective. Pentru anul 2018, în conformitate cu modificările aprobate în Planul de închidere, CEH îşi reduce activitatea şi este pusă în situaţia desfiinţării locurilor de muncă aferente, prin concedieri colective cu măsuri de protecţie socială. În acest sens a fost întocmit Planul de disponibilizare pentru anul 2018, care cuprinde numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi precum şi măsurile de protecţie socială de care beneficiază fiecare salariat în conformitate cu prevederile legislative din domeniul protecţiei sociale.

   ”Planul de disponibilizare prevede a fi disponibilizate prin concediere colectivă în trimestrul  IV anul 2018, un număr de 920 persoane în două etape. Astfel, la data de 01.11.2018 u ieșit din sistem un număr de 70 persoane, iar la data de 31.12. 2018  vor ieși un număr de 850 persoane. Planul de disponibilizare a fost supus aprobării conducerii executive şi neexecutive a societăţii precum şi acţionariatului societăţii. Sumele necesare acordării drepturilor persoanelor disponibilizate de către societate prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.520/12.07.2018 sunt asigurate doar pentru un numar de 70 de persoane.  Pentru diferenţa de 850 de persoane sumele trebuie alocate prin rectificare bugetară”, se arata în nota de fundamentare.

Pentru a respecta prevederile Deciziei C(2018)1001 final, cu încadrare în prevederile Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii aprobat pentru  anul 2018, numărul de persoane ce urmează a fi disponibilizate este de 920 persoane. Procesul de disponibilizare se va derula în două etape şi va avea loc în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normativ.  În aceste condiţii termenul estimat al concedierii colective este luna decembrie 2018.