O nouă grădiniță la Lupeni

În luna august a.c.  primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeriţă, a semnat documentele aferente pentru construirea unei noi grădiniţe, obiectiv solicitat de autorităţile administraţiei locale din muncipiul Lupeni şi inclus pe lista investiţiilor ce urmează a fi realizate, în perioada imediat următoare, de către Minsterul Educaţiei Naţionale.

Contractul pentru această investiţie a fost semnat  la Deva, la sediul Inspectoatului Şcolar Judeţean Hunedoara, în prezenţa inspectorilor de  specialitate şi a inspectorului şcolar general al judeţului Hunedoara, prof. Maria Ştefănie.

„Am semnat astăzi, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara,  documentele pentru construirea unei noi grădiniţe cu program normal în municipiul Lupeni. Noua instituţie locală de educaţie va fi situată în Cartierul Viitorului din municipiul Lupeni şi va avea trei săli de clasă pentru trei  grupe de copii care vor avea ocazia să-şi înceapă aici, într-o clădire nouă, dotată  corespunzător cerinţelor în materie, primii paşi în educaţie. Pentru noi ca reprezentanți ai administrației locale este foarte important să asigurăm condiții optime pentru dezvoltarea copiilor. O dezvoltare armonioasă de la cele mai fragede vârste contribuie la modelarea caracterelor viitorilor adulți”, a precizat  Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni. Municipiul Lupeni este acum partenerul Ministerului Educaţiei Naţionale în cadrul proiectului naţional „Construcţii Grădiniţe Regiunea Vest”. Într-o şedinţă de îndată, consilierii locali ai municipiului Lupeni au aprobat contribuţia proprie în acest proiect care se ridică la suma de 6.656,99 lei, din valoarea totală a proiectului de 332.849,69 lei, inclusiv TVA.

Executantul va începe execuția grădiniţelor în baza ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare obiectiv în parte, în limita creditelor bugetare anuale aprobate, şi semnarea de către părţi a Procesului Verbal de Predare şi Primire a Amplasamentului.  Ordinul de începere al execuţiei lucrărilor este condiţionat de aprobarea creditelor bugetare anuale. Sursele de finanţare a grădinițelor ce fac obiectul acestei licitaţii sunt asigurate de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Acordul de Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei și Finanțelor și BDCE.   În situația în care Acordul de Împrumut nr.1573/2006 ratificat prin HG 1454/2007 încheiat între România prin Ministerul Economiei și Finanțelor și BDCE, semnat la 12 iulie 2007 la București, respectiv 26 iulie 2007 la Paris, își încetează valabilitatea, contractul nu mai produce efecte.   Lucrările nu vor mai fi executate în situația în care unele obiective de investiții nu vor fi executate din diverse motive, independente de voința autorității contractante.