Certificatele verzi din facturi vor fi eliminate

Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii și reprezintă schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Statul roman sprijină investitorii în energie verde (regenerabila) prin intermediul certificatelor verzi și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un număr de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electricăcompaniile de profil fiind obligate să aibă o anumită cota de energie regenerabilă în coșul de energie electrică livrată consumatorilorFacturarea certificatelor verzi este prevăzută de Legea nr. 220/2008.

În Comisia pentru energie a Senatului s-a luat decizia eliminării certificatelor verzi pentru consumul de energie electrică pentru extracția, prepararea și transportul cărbunelui.

În cursul zilei de marți pe ordinea de zi a sedinței comune a comisiei pentru energie și comisiei economice s-a aflat proiectul de Lege nr. 538/2018, propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, proiect legislativ al cărui inițiator este și senatorul Cristian Resmeriță.

Principalii beneficiari ai acestui proiect legislativ sunt Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia și CET Govora ,costul certificatelor verzi aferent consumului exploatărilor miniere având drept  consecința  diminuarea cotei lor de piață și implicit creșterea semnificativă a prețului energiei electrice la consumatorul final,  întrucât costul acestora conduce la creșterea prețului de vânzare.

Prin acest proiect de lege solicităm modificarea Legii nr. 220/2008, în sensul exceptării de la plata certificatelor verzi a consumului de energie electrică pentru extracția, prepararea și manipularea cărbunelui, știut fiind faptul că achizitionarea acestor certificate este o povară economică pentru acesti agenții economici. Complexul Energetic Hunedoara a fost amendat în 2016 cu 740 milioane lei, pentru faptul că s-a aflat în  imposibilitatea de a achiziționa aceste certificate verzi.  Vom notifica însă Comisia Europeană în acest sens.„  a declarat senatorul Cristian Resmeriță.