COPIII  IUBESC ȘI OCROTESC NATURA

Grija privind starea mediului nostru înconjurător, înţelegerea necesităţii unei atitudini conştient – ecologice presupune modificarea angajamentului şi a modului comportamental.

Perceperea şi observarea naturii, vizitarea unor ecosisteme, a pădurii de la marginea orașului, înseamnă contactul nemijlocit cu natura, cu farmecul ei. Existând implicare, trebuie să existe şi responsabilitate.

Copiii trebuie să înţeleagă că  în câteva minute putem tăia un copac, dar altul de talia lui va creşte peste foarte mulţi ani. Pentru faptul că pădurea împrospătează aerul, adăposteşte multe animale şi constituie pentru oameni un mediu de recreere, trebuie ocrotită.

Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor beneficia de un aer curat şi un mediu sănătos. Plecând de la aceste deziderate, un amplu proiect se află în derulare în vestul Văii Jiului.  Inițiatorii acestuia prof. Elena Kiss și Cornel Băroi au mai atras de partea lor și alți colegi, cadre didactice din municipiul Lupeni și din orașul Uricani,  dar și partereri importanți: S.H.I Petroșani, Apa Serv Valea Jiului, Clubul de Presă Valea Jiului, Școala Gimnazială nr. 3.

Prima activitate a proectului s-a desfășurat la barajul Valea de Pești acolo, unde 80 de elevi au putut să vadă „ pe viu” cum se produce apa potabilă care este distribuită consumatorilor. Elevii și cadrele didactice implicate în proiect au organizat și o acțune de ecologizare  a mediului.

Cei  care pot mânui penelul se pot înscrie în concursul de poezie și compuneri ” Natura, casa mea”, iar în luna noiembrie se vor organiza diferite activități la clasă precum:    „Pădurea și viețuitoarele ei” – întâlnire cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Lupeni; „ÎNVĂŢĂM UNII DE LA ALŢII” – schimb de experienţă între copiii din şcolile participante – (perioada se va stabili de comun acord); – noiembrie 2018

Diseminarea proiectului va avea tot în cursul lunii noiembrie, iar inițiatorii urmăresc  dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a mediului înconjurător folosind instrumente şi procedee adecvate; dezvoltarea unor atitudini / comportamente favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu; cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului; dezvoltarea interesului pentru realizarea unui mediu echilibrat; încurajarea copiilor pentru a deveni factori activi ai protecţiei mediului, acţionând, realizând proiecte, modificându-şi propriul stil de viaţă, precum şi pe cel al persoanelor din jurul lor; dezvoltarea abilităţilor copiilor de a rezolva probleme şi de a lua decizii; stimularea activităţii în grup în aer liber; atragerea efectivă  a copiilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular în aer liber, conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolarii / elevii din şcoli diferite: dezvoltarea colaborării între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ;  conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; etc.

Iar Natura trebuie respectată şi nu dominată. Ea formează un întreg ”  imens,  dar nu nesfârşit” în care fiecare componentă are un rol precis, iar omul,  este obligat să se integreze armonios în acest întreg.