75 de persoane vor pleca din sistem

Pentru anul 2018, în conformitate cu modificările aprobate în Planul de închidere, SNIMVJ  îşi reduce activitatea şi este pusă în situaţia desfiinţării locurilor de muncă aferente, prin concedieri colective cu măsuri de protecţie socială. În acest sens a fost întocmit Planul de disponibilizare pentru anul 2018, care cuprinde numărul de salariaţi ce urmează a fi concediaţi precum şi măsurile de protecţie socială de care beneficiază fiecare salariat în conformitate cu prevederile legislative din domeniul protecţiei sociale. Planul de disponibilizare prevede a fi disponibilizate prin concediere colectivă în trimestrul III anul 2018, un număr de 75 persoane şi a fost supus aprobării conducerii executive şi neexecutive a societăţii precum şi acţionariatului societăţii.  Sumele necesare acordării drepturilor persoanelor disponibilizate de către societate sunt prevăzute în Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.256/24.04.2018. Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea sumei de 424 mii lei din bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare persoanelor disponibilizate de Societatea de Închideri Mine Valea Jiului S.A., în sensul prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare.  Măsura concedierii colective va afecta un număr total de 75 salariaţi, conform Planului de disponibilizare aprobat, care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/ 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată prin Legea nr.259/01.10.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Concedierea colectivă se va desfăşura într-o singură etapă şi va avea loc în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri a Guvernului, conform prevederilor art. 2 din O.U.G. nr. 36/2013,  termenul estimat este luna septembrie 2018.

DISPONIBILIZARI-SNIM-HG