Hai la școală! O șansă pentru viitor

„Cotele abandonului școlar în județul nostru sunt foarte mari, este un procentaj care nu ne face cinste

Peste 800 de elevi din județul  Hunedoara vor beneficia de ajutor din partea Fondului Social European . Aceeași șansă le va fi oferită și adulților care au terminat doar patru sau opt clase.  ”Obiectivul proiectului este de a dezvolta un program de educație,  pentru a diminua părăsirea timpurie a școlii. În acest program vor fi incluși 800 de copii și 200 de adulți care nu au absolvit ciclul primar și gimnazial. Aceștia vor merge la cursuri de pregătire și vor primi consiliere educațională și familială. De asemenea, copiii și adulții vor primi pachete cu rechizite, dar și un sprijin financiar în valoare de o sută de lei, timp de 36 de luni, atâta timp  cât durează implementarea programului. Cursurile școlare se vor desfășura în incinta Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” din Petroșani, Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan, Colegiului Tehnic „Ovid Densusianu” din Călan și Colegiului Tehnic Crișcior.

O altă componentă a programului va susține educarea părinților care vor beneficia de consiliere,  dar și formarea a 260 de cadre didactice. Programul „Hai la școală! O șansă pentru viitor” se va implementa  cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Asociația Aladin, Primăria municipiului Vulcan și Casa Corpului Didactic.  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara desfășoară în prezent  activități de identificare a  beneficiarilor proiectului. Avem resursele și experiența necesară să îi readucem și pe cei mici la școală, dar și pe cei mari. Din nefericire,  cotele abandonului școlar în județul nostru sunt foarte mari, este un procentaj care nu ne face cinste”, a  ținut să transmită prof.  Maria Ștefănie, inspectorul  școlar general al ISJ Hunedoara.