Consiliul Județean va avea din nou birou în Valea Jiului

Prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.54/2018 s-a aprobat deschiderea unui birou de reprezentare zonală a Consiliului Județean Hunedoara în Valea Jiului, care va avea ca obiect de activitate consultarea cetățenilor în procesul luării deciziilor, desfășurarea audiențelor pentru cetățenii din această zonă, preluarea petițiilor, comunicarea hotărârilor consiliului județean, precum și a actelor administrative, crearea unui cadru de dialog între cetățeni și consilierii județeni, cooperarea cu autoritățile administrației publice locale din Valea Jiului.

Acest  birou nu va fi organizat ca o structură distinctă în aparatul de specialitate al consiliului județean, activitatea în cadrul biroului fiind desfășurată de o persoană angajată într-o funcție contractuală de execuție. Și consilierii județeni își vor desfășura activitatea aici, în conformitate cu prevederile legii, după un program care va fi anunțat ulterior.