” Vremurile de astăzi ne arată cât de dificil este să credem că activitatea minieră poate continua”

De marea sărbătoare creştină „Schimbarea la faţă”, este sărbătorită și  Ziua Minerului, ca un omagiu adus tuturor minerilor martiri căzuţi în greva minerilor din 1929 şi 1977 şi celor răpuşi în adâncurile pământului pentru a aduce la suprafaţă bogăţiile acestuia. Ei sunt oameni integri, temerari şi care muncesc cu grijă şi-şi înfruntă cu demnitate, toate necazurile. În municipiul Petroşani ceremoniile de comemorare s-au desfăşurat în Parcul Carol Schreter.  La Statuia Minerului au fost depuse coroane de flori din partea autorităţilor judeţene, administraţiei publice locale, a partidelor politice, directori ai diferitelor instituţii aflate pe raza municipiului Petroşani. I-am văzut laolaltă cuprinşi de emoţia evenimentelor pe liderii politici prezenţi la eveniment, fiecare dintre ei dorind să aducă un omagiu celor care sunt reprezentativi şi care au făurit Valea Jiului.   „Sunt mai bine 160 deani,  când galeriile cărbunelui din Valea noastră, săpate de mineri cu sudoare, cu bărbăţie, cu sacrificiu, şi-au cerut de nenumărate ori tributul uman. Pot spune că noi locuim într-un teritoriu al unei lupte continue… pentru supravieţuire, pentru a smulge pământului aurul negru, care a adus şi aduce încă o pâine albă pe masa minerilor şi familiilor acestora. Personal cred că această meserie de miner, are o povară ei. O povară a nedreptăţii sociale. Este povara transmisă prin generaţii, iar vremurile de astăzi ne arată cât de dificil este să credem că activitatea minieră poate continua.  Ziua Minerului ne readuce în atenţie nu doar munca grea pe care au desfăşurat-o şi încă o mai desfăşoară minerii în subteranele minelor ci mai ales istoria unei mişcări de protest care a avut drept scop doar obţinerea unor condiţii mai bune de lucru şi a unui trai mai decent cuvenit truditorilor din adâncuri. Minerii din toate bazinele carbonifere ale ţării comemorează la 6 August minerii ucişi în timpul grevei de la Lupeni din 5-6 august 1929. Această grevă a fost prima mare acţiune colectivă de protest a muncitorilor  din timpul crizei economice dintre anii 1929-1933. Cu acest prilej se cuvine să omagiem minerul de ieri, minerul de astăzi dar şi pe cel de mâine. Totodată, în această zi comemorăm şi victimele numeroaselor accidente de muncă din minerit. În pofida condiţiilor grele în care îşi desfăşoară activitatea, minerii sunt temerari, muncesc cu grijă şi efort şi înfruntă cu demnitate necazurile. Ei sunt oameni integri, cu simţul realităţii. E adevărat, în ultima perioadă activitatea din minerit a trecut prin repetate transformări şi restructurări. Valea Jiului dispune de rezerve de cărbune pentru încă mulţi ani.  Valea Jiului dispune de specialişti bine pregătiţi şi de mineri destoinici, pentru care disciplina, seriozitatea şi rigurozitatea sunt profesiuni de credinţă. Dragostea de viaţă, speranţa zilei de mâine, dorinţa pentru o lume mai bună şi toate gândurile de bine sunt cuprinse în eternul şi sublimul salut al minerilor: Noroc Bun! Şi să nu uităm că nicio economie din lume nu poate funcţiona pentru mult timp fără resurse minerale.

În fiecare an, Ziua Minerului este un prilej pentru a cinsti memoria minerilor şi militarilor, care, în împrejurări tragice şi-au pierdut bunul cel mai de preţ, VIAŢA, în lupta aspră din subteran. Acestora, familiilor şi urmaşilor lor se cuvine să le adresăm întregul nostru respect şi compasiune sinceră.  Dragi concetăţeni, de Ziua Minerului,  de aici,  din Parcul Central Carol Schreter vă rog să îmi permiteţi ca în numele Consiliului local, al Primăriei municipiului Petroşani şi al meu personal să vă urez tuturor celor care poartă cu mândrie şi demnitate titlul de miner, sănătate şi fericire alături de cei dragi și tradiționalul  Noroc Bun!”,   a ţinut să declare primarul municipiului Petroşani, Tiberiu Iacob Ridzi. La evenimetele prilejuite de Ziua Minerului au participat și reprezentanții Poliției Municipale din Petroșani, care pe lângă activitățile zilnice de prevenirea faptelor antisocial, se implică activ și în viața socială a comunității petroșenene. Comisarul șef- Dănuț Mocanu, în calitatea sa de adjunct,  a fost cel care a depus o coroană de flori în memoria minerilor. Poliția Română  este cea care acționează permanent pentru prevenirea şi combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniştea comunității şi, totodată, este pregătită să intervină atunci când situaţia o impune.