Universitatea din Petroșani va găzdui în perioada 11-12 octombrie 2018, cea de-a VIII a ediție a SIMPRO

 Simpozionului Internaţional Multidisciplinar UNIVERSITARIA SIMPRO 2018, manifestare ştiinţifică de tradiţie care se desfăşoară în acest an sub auspiciile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), ale Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) şi ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România (AGIR). Partener al prestigiosului eveniment este INSEMEX Petroșani . Sub tema generică „Provocări şi oportunităţi pentru dezvoltare durabilă, prin calitate şi inovare în în inginerie şi managementul cercetării” simpozionul va reuni, în cadrul a 11 secţiuni specializate, un număr de peste 200 de lucrări ştiinţifice elaborate de către personalităţi reputate ale mediului academic şi de cercetare din străinătate (Indonezia, Italia, Germania, Franţa, Africa de Sud, Israel, S.U.A., Bosnia,  Georgia,  Republica Moldova, Cehia, Polonia, Rusia, Serbia, Ungaria, Ucraina, etc), precum şi din principalele centre universitare din ţară (Bucureşti, Sibiu, Galaţi, Iaşi, Cluj, Timişoara, Alba Iulia, Ploieşti, Braşov, Craiova).
Ceremonia de deschidere se va desfăşura în data de 12 octombrie 2018 în Aula Magna a Universităţii din Petroşani,  începând cu orele 9. 30, lucrările continuând cu prezentări în plen şi în secţiunile paralele pe tot parcursul zilei, fiind confirmată participarea a 24 autori străini şi peste 50 de autori din ţară -Universitatea „Gheorghe Asachi” Iaşi, INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti, „Universitatea Politehnica” Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea din Craiova, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea Româno-Germană din Sibiu,  etc.


”De la orele  11.00 se vor prezenta lucrările în plen, iar lucrările din secţiunile paralele vor fi structurate în cadrul a 11 secţiuni tematice, după cum urmează 1. Progrese în ştiința securităţii şi managementul riscurilor ocupaţionale; 2. Provocări în ingineria minieră, topografie şi inginerie civilă; 3. Sustenabilitate în ingineria şi protecţiia mediului; 4. Inovaţii în ingineria electrică şi tehnologiile energetice; 5. Dezvoltări în controlul sistemelor, tehnologia informaţiei şi cibersecuritate; 6. Inginerie mecanică, industrială şi transporturi; 7. Matematică, informatică şi fizică aplicată; 8. Tendinţe în afaceri, economie, legislaţie şi administraţie publică; 9. Abordări actuale în asigurarea calităţii, management şi marketing;  10. Realizări în ştiinţele umaniste şi sociale; 11. Cercetări educaţionale, dezvoltare durabilă şi studii interdisciplinare.
Se cuvine a menţiona faptul că, pentru a doua oară în istoricul evenimentelor ştiinţifice ale Universităţii din Petroşani, pe lângă publicarea volumului manifestării ştiinţifice, un număr de 100 dintre lucrările care vor fi efectiv susţinute de către autorii prezenţi, vor fi selectate şi publicate în revista „Calitatea – Acces la succes” a Societăţii Române de Asigurare a Calităţii (SRAC), indexată în bazele de date internaţionale Clarivate Analytics Web of Science şi SCOPUS, acesta fiind şi unul dintre multiplele argumente care au atras în acest an un număr sensibil mai mare de lucrări deosebit de valoroase.

Lucrările simpozionului se vor încheia sâmbătă, 13 octombrie, printr-o excursie tematică în judeţul Hunedoara, cu vizitarea unor obiective istorice şi culturale. Acest pelerinaj istoric şi  cultural este menit să ofere oaspeţilor noştri nu doar o activitate recreativă ci, în mod special, posibilitatea de a cunoaşte elementele definitorii ale culturii, civilizaţiei şi tradiţiilor hunedorene” a ținut să președintele SIMPRO 2018,  prof.univ.dr.habil.ing. Roland Iosif  MORARU.