Implicare…Dezvoltare… Reușită

La începutul lunii august a avut loc conferința de lasare a proiectului intitulat:  IMPLICARE! DEZVOLTARE! REUȘITĂ!
Beneficiarul acestuia este SC EuroJobs SRL și are ca partener  Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Proiectul se va derula pe parcursul a 18 luni, respective în perioada august 2018- martie 2020.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școală,  la viața activă.

Prin realizarea acestui obiectiv se va asigura un nivel ridicat al competențelor practice pentru absolvenți, astfel încât aceștia să devină competitivi pe piața forței de muncă în raport cu cerințele de dezvoltare zonală, cerințele angajatorilor și propriile lor aspirații., avand în vedere cu precădere întelegerea antidiscriminarii și antisegregarii.
Grupul tintă este constituit din 300 de elevi, apartinînd celorr patru unități de învățamant din județul Hunedoara, înmatriculați în clasele a X a, a XI-a și a XII-a, din care din mediul rural vor fi aproximativ 40 de elevi și 10 elevi aparținând etniei rrome, fără discriminare de gen.

Grupul țintă a fost ales urmărindu-se obiectivul principal al proiectului “IMPLICARE, DEZVOLTARE, REUSITĂ”, acela de integrare pe piața muncii.
Se vor recruta sș integra în activitățile proiectului elevii din patru licee partenere din județul Hunedoara:  Liceul Tehnologic din muicipiul. Lupeni va selecta pentru grupul țintă elevi din domeniul turismului și alimentației ; Colegiul Economic “Hermes” din municipiul Petroșani va selecta pentru grupul țintă elevi din domeniul turism și alimentație;  Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși” din orașul Petrila va selecta pentru grupul țintă elevi din domeniul silviculturii;
Colegiul Național “ I.C Bratianu” din orasul Hațeg va selecta elevi pentru grupul țintă din domeniul alimentației. În România s-a creat un cerc vicios in jurul proaspeţilor absolvenţi: pentru a te angaja e nevoie de experienţă şi pentru că pe băncile şcolii nu ai avut cum să o capeţi, deoarece teoria nu e același lucru cu practica nimeni nu te va angaja. De aceea, mulţi dintre tineri ajung şomeri sau să lucreze în cu totul alte domenii decât cele de profil. Angajatorii se plâng astfel că,  majoritatea absolvenţilor nu au dobândit abilităţi practice necesare locului de muncă vizat. Soluţia oferită de acest proiect este efectuarea unui stagiu de practică în timpul şcolii, iar acest lucru va da posibilitatea participanţilor să experimenteze mediul real de lucru, să dobândească abilităţi practice şi principii etice de lucru.