Complexul mecanizat de la Lupeni va ajunge la E.M. Livezeni

Prezent la  Ziua Minerului, la Lupeni directorul general al CEH, Samuel Dioane a făcut scurte declarații de presă în care a comunictat care vor fi investițiile care se vor face în viitorul apropiat. ”Noi capacităţi de producţie se vor deschide la Mina Vulcan şi la Mina Livezeni. La Mina Vulcan estimăm, undeva, la finele anului, iar la Mina Livezeni, spre jumătatea anului viitor. La E.M Livezeni vom  folosi complexul mecanizat care există în prezent la mina din Lupeni. Acesta va fi scos la suprafață și reparat la o firmă din Polonia. Lucrăm și la un program pentru continuarea mineritului în Valea Jiului. Dacă o să reuşim, mineritul va continua la Lupeni, la Lonea, în toată Valea Jiului. Există posibilităţi, am identificat sursele necesare, materialele au fost făcute, sunt trimise la forurile superioare. Aşteptăm rezultate şi clarificări, dacă mai este necesar”, a  declarat directorul general al CEH.  CEH a trecut de-a lungul anilor prin situații grele,de la înființarea sa.  A beneficiat și de împrumuturi guvernamentale în valoare de 34.785.015, 45 lei, în vederea rambursării ajutorului de stat incompatibil stabilit în baza decizie C.E C/2648 din aprilie 2015, cazul SA 33475(2012/C).

Deoarece la data limită stabilită pentru rambursarea împrumutului acordat pentru plata ajutorului declarat incompatibil, CEH a comunicat Ministerului Finanțelor Publice că nu dispune de sumele necesare pentru rambursarea împrumutului și a dobânzii aferente acestuia, iar cea de-a doua tranșă a împrumutului acordat cu titlu de ajutor de stat individual de salvare, în valoare de 68.523,10 mii de lei nu a mai fost acordată CEH. Activitatea minieră a societății trebuia separată legal de celelalte activități potrivit legislației în vigoare ( conform prevederilor art. 9, alin.2 din OUG 22/2015. Procesul de divizare nu a putut parcurge etapele legale deoarece în data de 07.01.2016 CEH a intrat în procedura insolvenție. Până în prezent nu au mai fost reluate demersurile în vederea separării activității miniere de activitatea de producer a energiei.

Având în vedere situația actual a CEH, din necesitatea asigurării aprovizionării cu energie electric în zona de nord-est a României, autoritățile române au început discuțiile cu Comisia Europeană încă din 2016, în vederea încredințării prestării unui serviciu de interes economic general(SIEG) unei întreprinderi constituite pe baza unor active viabile din cadrul CEH, respectiv grupul de 150 MW de la Paroșeni și grupul 3 de 235 MW de la Mintia.

Necesitatea asigurării aprovizionării cu energie electric și a creșterii nivelului de adecvanță a sistemului electroenergetic național (SEN) au rezultat dintr-un studio realizat de operatorul de transport și sistem CNTEE Transelectrica SA.

CEH încă poate contribui  la stabilitatea și adecvanța SEN. În același timp însă, trebuie avut în vedere că, pe termen mediu și lung, deși are un rol important în asigurarea securității energetic, producția de energie electric pe bază de cărbune va deveni tot mai restricționată, în contextul promovării resurselor cu emisii mai reduse de carbon și creșterii certificatelor de CO2.

În acest context, având în vedere că negocierile cu COM privind acordarea SIEG sunt în derulare, s-a impus o analiză a oportunității peomovării unui proiect de act normative privind acordarea accesului garantat la rețelele electrice pentru energia produsă în cadrul SE Paroșeni și SE Mintia, până la data de 30.06.2020, data la care încetează aplicabilitatea Planului Național de Tranziție. Astfel că, a fost aprobată OUG26/4.04.2018, prin care CEH, are obligația de a fruniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterrii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de ANRE.

După evenimentul nefericit s-a produs recent la E.M. Lupeni,  ministrul Energiei, Anton Anton a anunţat că va urma programul de închidere convenit şi autorizat de Comisia Europeană, conform Deciziei 2010/787/ U.E. Dacă ar fi ”scoase” cele două mine, Lupeni şi Lonea din programul de închidere consecinţele ar fi unele dezastruoase pentru CEH şi SNÎMVJ, deoarece acestea ar fi obligate să returneze toate sumele acordate cu titlu de ajutor de stat, aproximativ 400 milioane de euro. Ministerul Energiei şi guvernul vor fi în imposibilitatea finanţării activităţilor de închidere şi a celorlalte cheltuieli excepţionale legate de costurile de reconversie profesională, costuri cu lucrări suplimentare pentru siguranţa în subteran (n.r.  – au fost acordate şi până în prezent, dar nu se vede eficienţa lor), accidentele se ţin lanţ, costuri reziduale ce decurg din aprovizionarea cu apă sau evacuarea apelor uzate, costuri cu recultivarea solurilor de suprafaţă, alte costuri de ecologizare, etc.