Proiectele pentru Valea Jiului prezentate la Bruxelles

După nenumăratele întîlniri cu primarii, cu reprezentanții autorităților județene, ai oamenilor de afaceri și ai ong-urilor din Valea Jiului, iată că, ministrul  Fondurilor  Europene, Rovana Plumb a prezentat în cadrul întâlnirii ”Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție”,  proiectele cele mai importante are urmază a fi implementate la nivelul Văii Jiului. Aceste proiecte vor susține  dezvoltarea transportului, turismului, industriei, creșterea eficienței energetice, sprijinirea mediului privat din această zone. La nivelul țării noastre, această inițiativă a Comisiei Europene este coordonată de ministrul Fondurilor Europene. ”Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție” a fost lansată de Maroš Šefčovič, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, de Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie și de Corina Crețu, comisarul pentru politica regională. Inițiativa Comisiei Europene va facilita dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung în regiunile carbonifere, în scopul lansării procesului de tranziție și pentru a răspunde dificultăților sociale și de mediu. Europa vrea să găsească alternative pentru înlocuirea industriei de cărbune, pentru a diminua cantitatea de emisii de CO2 și pentru a atinge țintele de mediu în anii 2030, respectiv 2050. Bruxelles-ul încurajează energia regenerabilă și își dorește o tranziție ușoară a zonelor monoindustriale, a căror economie se centrează în jurul exploatării carbonifere, către activități economice alternative.

Proiectele cele mai importante și de impact asupra dezvoltării Văii Jiului și care au fost prezentante oficialilor de la Bruxelles sunt următoarele :

  1. Infrastructură de transport – deschiderea Văii Jiului:

– Drumul de la Câmpu lui Neag la Herculane;
– Drumul Vâlcea-Voineasa-Petrila-Petroșani;
– DN66A – legătura orașelor Văii Jiului.

  1. Infrastructură turistică Valea Jiului:

– Domeniul schiabil Valea Jiului de la Est la Vest: Petrila, Petroșani, Vulcan, Lupeni;
– Complex turistic muzeal, agrement, sport și aventură „Poarta de intrare în Parcul Național Retezat” –Uricani.

  1. Dezvoltarea industrială a Văii Jiului:

– Parcuri industriale/incubatoare de afaceri – pentru toate localitățile din Valea Jiului;
– Investiții în resursele zonei (cărbuni și minerale – cuarț).

  1. Eficiența energetică a Văii Jiului:

– Investiții în sistemul de termoficare Valea Jiului prin menținerea producție de huilă, retehnologizare;
– Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe;
– Reabilitare locuințe sociale la nivelul Văii Jiului.

  1. Sprijinirea mediului privat Valea Jiului:

– O axă de finanțare pentru mediul privat – cofinanțare de maximum 10%, pentru crearea de locuri de muncă;
– Finanțările vor viza domeniile pretabile Văii Jiului: reabilitare/construire pensiuni/locuri de cazare , agro-turism; linii de finanțare pentru prelucrare lână, lapte, carne, fructe de pădure, ciuperci, lemn, extracție apă plată;
– Finanțări start-up-uri;
– Ajutor minimis pentru marii investitori.

  1. Dezvoltarea locală a Văii Jiului:

– Reabilitarea infrastructurii mici pentru fiecare localitate (străzi/trotuare din fostele cartiere miniere, parcuri, școli etc.);
– Reabilitare clădiri din domeniul public, inclusiv cele rămase din industria zonei miniere și abandonate;
– Redeschidere finanțări pentru dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri).

  1. Componenta socială a Văii Jiului (oamenii și familia în centrul atenției):

– Programe de monitorizare socială –monitor social angajat la fiecare primărie;

  1. Asigurarea finanțării de la Guvernul României pentru cofinanțare proiecte din fonduri europene și guvernamentale accesate de Valea Jiului.

România va elabora totodată o strategie pentru implementarea unui instrument adecvat de investiții teritoriale integrate pentru regiunea Valea Jiului.

În același sens, Ministerul Energiei a elaborat un proiect de Memorandum „Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – situaţia actuală şi perspective”, care urmează să fie promovat în Guvern.

”Valea Jiului este o prioritate a Guvernului Dăncilă, respectând principiul european “No region left behind” (Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă). Acesta este, de altfel, principiul fundamental al politicii de coeziune, dar și unul dintre obiectivele programului nostru de guvernare, a  spsu ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb.