Procesul de recalculare al pensiilor va începe cu data de 1 octombrie a.c.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat „decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 245/26.06.2017) „  anunţă Administraţia Prezidenţială printr-un comunicat de presă/

Unul dintre amendamentele votate în Camera Deputaţilor şi trimise spre promulgare preşedintelui României priveşte recalcularea din oficiu a aproximativ 100.000 de pensii, de care beneficiază persoane care s-au pensionat în perioada 1990 – 2011. Procesul de recalculare va începe la 1 octombrie a.c.

Legea se referă la persoanele care au desfăşurat activitate în locurile de muncă încadrate în grupa I şi/ sau grupa a II-a de muncă.
Astfel, după articolul 169 indice 1 se introduce un nou articol, articolul 169 indice 2, cu următorul cuprins: „(1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169 indice 1 beneficiază de recalcularea pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflată în plată sau, după caz, cuvenită la data de 31 decembrie 2015. (2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 octombrie 2018. (4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”.
„Art. II (1) De prevederile art. 56 alin. (3) lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, din oficiu, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Drepturile de pensie recalculate conform alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018”, mai prevede legea.

Senatorul CRISTIAN RESMERIŢĂ este cel care a luptat ani de zile pentru drepturile cetăţenilor hunedoreni, pentru a se face dreptate minerilor şi acelor categorii sociale care au lucrat în grupele de muncă speciale. Şi întotdeauna s-a ţinut de cuvânt. Pentru susţinerea proiectelor de lege au fost strânse 12.000 de semnături pentru modificarea legilor. Publicaţia noastră a relatat pe larg, de-a lungul anilor activitatatea parlamentarului hunedorean, încă de la primul său mandate, de deputat  şi nu trebuie să uităm demersurile făcute încă din 2010 şi 2012 prin care, la solicitarea unor cetăţeni din colegiul său, a iniţiat  un proiect de lege, care a fost supus spre dezbatere şi adoptare pentru modificarea Legii Pensiilor.

Promulgarea  modificărilor la  Legea  Pensiilor de azi, de către preşedintele Klaus Iohannis reprezintă victoria tuturor minerilor din Valea Jiului.

” Perseverența va aduce întotdeauna rezultate. Mă bucur că, în sfârșit se va face dreptate multora dintre minerii Văii Jiului și din alte zone ale țării. Eu nu pot decât să mă bucur că semnalele pe care le-am tras în Parlament și în Partidul Social Democrat cu prvire la necesitatea adoptării acestei legi au fost însușite de colegii mei și au fost puse în practică așa cum era firesc” a ținut să transmită senatorul Cristian Resmeriță.