Decizii importante adoptate la AMR din România

În prezența a peste 60 primari de municipii din România, domnul Robert Sorin Negoiţă a prezentat un scurt bilanţ al activităţii AMR referitor la implicarea în dezbaterile legislative, acțiunile interne și externe, precum și prioritățile Asociației pentru perioada următoare.La veniment au participat și primarii de municipii din Valea Jiului, Tiberiu Icob ridzi, Lucian Resmeriță și  primarul municipiului Lupeni

„Ne dorim să contribuim la îmbunătățirea cadrului legislativ care reglementează activitatea noastră. Una din principalele realizări ale anului trecut este Legea Salarizării care ne permite să implementăm un management eficient la nivelul autorităților publice locale. Continuăm acest proces de îmbunătățire și în acest moment lucrăm împreună cu autoritățile publice centrale și Parlamentul la mai multe legi importante pentru noi: Codul Administrativ, Legea Curții de Conturi, Legea achizițiilor publice, Legile nr. 10 și 50 privind lucrările de construcții.”

Secretarul  de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, Sirma Caraman a prezentat stadiul Codului Administrativ și procesului de descentralizare. De asemenea, a atras atenția asupra necesității accelerării închiderii de depozite de deșeuri neconforme și a menționat posibilitatea finanțării acestor activități din Fondul de Mediu.

Și  Bogdan Pușcas, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice a vorbit despre procesul de simplificare al achizițiilor publice. „AMR a jucat un rol important în procesul de simplificare al achizițiilor publice și dorim să ne sprijiniți în diseminarea către experții de achiziții publice de la nivelul municipiilor a noutăților legislative, precum și în profesionalizarea acestor experți. ”

În cadrul Adunării Generale a fost lansat programul „Capitala antreprenoriatului românesc”, ce va fi implementat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România.  Programul are în vedere organizarea unei competiții între municipii pentru desemnarea titlului de: “Capitala antreprenoriatului românesc”. Competiţia va fi reluată anual în vederea stimulării dezvoltării antreprenoriatului, acordării de sprjin pentru punerea în practică a investițiilor la nivelul municipiilor, creșterii vizibilității eforturilor realizate la nivelul municipiilor pentru obţinerea unor rezultate concrete privind îmbunătăţirea mediului de afaceri.

Adunarea Generală s-a finalizat cu o sesiune de dezbatere în cadrul cărora reprezentanții autorităților publice locale și centrale au convenit asupra domeniilor de intervenție prioritară în următoare perioadă:

Procesul de descentralizare, în special în domeniile sport și tineret, educație și cultură;

Reevaluarea modului în care cotele din impozitul pe venit sunt alocate către administrația locală cu propunerea de a găsi o formulă de împărțire a acestor alocări între localitățile de domiciliu al angajaților și localitatea în care își are sediul angajatorul; Finanțarea autorităților publice locale și reașezarea plafonului de îndatorare al UAT-urilor; Îmbunătățirea sistemului de salarizare cu referire la anexele Legii nr. 153/2017; Blocajele în atragerea fondurilor europene; Consecințele pe care insolvența RADEF le are în ceea ce privește transferul cinematografelor în domeniul public al UAT-urilor; Necesitatea identificării unor strategii comune AMR – MDRAP – MFP în ceea ce privește sistemele locale de termoficare;

Continuarea procesului de simplificare al achizițiilor publice.  La eveniment au participat și dl. Petru Andea, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, dl. Mihai Dan Chirică, Secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Interne, dna. Luminița Zezeanu, Director General, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, dna Tatiana Proskuryakova, Manager de țară România și Ungaria din cadrul Băncii Mondiale.