Centrul EGAL din Lupeni are nevoie de sprijinul comunității

Lipsurile materiale, sărăcia şi condiţiile improprii de trai care există la  principalii beneficiari acasă au fost primele  componente care i-au determinat pe reprezentanții CRUCII ROȘII ROMÂNE  să cuprindă Lupeniul în amplu proiect,  care a debutat în urmă cu trei ani la nivel național.

Începutul nu a fost unul ușor, dar cu implicarea activă a voluntarilor, iată, că, acest proiect a ajuns la faza de raportare. Denumirea centrelor s-a schimbat de-a lungul trecerii anilor, iar numărul benficiarilor a crescut constant.   Centrul EGAL care funcțonează la Lupeni a primit vizita unor înalți oaspeți din țară și de peste hotare,  devenind un centru etalon la  nivel de țară.

Prin activităţile derulate, pe parcursul derulării priectului, s-a urmărit prevenirea abandonului şcolar, dobândirea de noi abilităţi de viaţă, îmbunătăţirea competenţelor sociale şi personale ale acestora precum şi în rândul familiilor lor. Proiectul care se derulează cu succes la Lupeni, datorită implicării active a cadrelor didactice şi a voluntarilor din Lupeni şi Uricani a devenit un model de bune practici şi pentru alte subfiliale de Cruce Roşie din ţară. Începutul funcţionării acestuia a fost greu, dar cu sprijinul administraţiei publice locale, care s-a implicat direct în obţinerea spaţiului, s-a reuşit transformarea dintr-o locaţie aflată într-o stare avansată de degradare, într-una modern,  unde-şi desfăşoară activitatea zilnic peste  50  de elevi, voluntari şi cadre didactice. De-a lungul anilor, Crucea Roşie Română şi-a dezvoltat capacitatea de a gestiona centrele de zi, prin activităţi de voluntariat şi în parteneriat şi colaborare cu autorităţile locale şi societatea civilă. Proiectul care s-a derulat  în municipiul Lupeni, a avut  rolul de catalizator în vederea realizării unui dialog mai bun cu autorităţile şi comunităţile locale, prin dezvoltarea de modele şi furnizarea iniţiativelor şi intervenţiilor de suport social pentru copiii şi tinerii marginalizaţi, rezultatul aşteptat fiind de a facilita şi a dezvolta programul existent şi funcţional şi prin alte mijloace şi resurse provenite de la bugetul local sau de stat.

” Proiectul nostru de suflet ”Centru Comunitar de Zi EGAL – incluziunea socială a copiilor și tinerilor cu sprijinul și implicarea comunității” , a ajuns în etapa de raportare. Comunitatea sunteți dumneavoastră stimați și dragi voluntari. V-ați implicat activ cu sufletul, ați oferit educație, le-ați oferit un set de valori și competențe, ați dezvoltat abilități. Dumneavoastră voluntarii sunteți cei care oferiți umanitatea. Uniți pentru umanitate am reușit să contribuim la o schimbare. În numele Crucii Roșii Române – Filiala județului Hunedoara – Subfiliala Lupeni, vă adresăm sincerele noastre mulțumiri, pentru altruismul, devotamentul și loialitatea față de organizația noastră. Dumneavoastră voluntarii sunteți sufletul organizației noastre!” a ținut să transmit și  coordonatoarea Centrului EGAL, Simona Hîrieașu.

Proiectul ” Incluziunea socială a copiilor şi tinerilor din România cu sprijinul şi implicarea comunităţii – Centre comunitare de zi pentru copii şi tineri din comunităţi dezavantajate în trei zone din România” s-a derulat pe parcursul a trei ani (2014 – 2017) şi  a fost  implementat de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România cu finanţare din partea Fundaţiei „Velux,  prin Crucea Roşie Daneză.

Voluntarii s-au reunit zilele trecute,  pentru a discuta despre impactul avut asupra comunității și de a găsi cele mai bune soluții,  ca din toamnă, Centrul EGAL să-și continue activitatea pentru că  există licență de funcționare. Voluntarii din Lupeni au demonstrat că au capcitatea de a gestiona și implementa activitățile destinate copiilor proveniți din familiile defavorizate social.  ”Cu toții ne dorim să nu întâlnim copiii cerșetori pe stradă,…Ajutați-ne să nu fim acuzați de sechestrare de copii, atunci când aducem copii la centrul nostru și le oferim o masă caldă. Cu toții ne dorim să prevenim abandonul școlar, cu toții ne dorim ca acei copii proveniți din familii cu părinți delicvenți să nu devină infractori. Cu toții ne dorim să trăim într-un oraș sigur și să nu ne fie frică de traficanții de droguri, de cei care fac trafic de ființe umane, de cei care ne tâlhăresc. Cum prevenim aceste fapte ? …..prin EDUCAȚIE ! Noi ne-am asumat acest rol: să prevenim de timpuriu, de la vârsta de 6 ani, să educăm acești copii proveniți din familiile cu aceste riscuri. Să prevenim comportamentul violent și delincvent, să le oferim șansa de a deveni tineri de încredere și apoi adulți responsabili. Noi, avem acest curaj să ne asumăm voluntar educația copiilor proveniți din familii vulnerabile. Dar, nu putem fără resurse financiare și materiale. Vrem să-i ajutăm,  respectând demnitatea umană. Puteți să ne sprijiniți donând bani, bunuri, obiecte, rechizite, alimente” se  menționează pe site-ul Centrului EGAL din Lupeni.