111 noi angajări în 2018 la CEH

Bugetul de venituri și cheltuieli al CEH a fost aprobat de guvern.

Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2018 va  fi  de 3.523 persoane rezultând în principal  din: încetarea rapoartelor de muncă a unui număr de 31 salariați până la finele anului 2018, urmare a ieșirilor la pensie, conform prevederilor legale, rezultând necesitatea angajării unui număr de 111 persoane specializate, pentru ca activitatea în subteran să nu fie afectată, la cele două unități care își continuă activitatea, respectiv 61 de persoane la Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan și 50 persoane la Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni;  disponibilizarea colectivă a unui număr de 920 persoane indirect productive, în anul 2018, din unitățile aflate în închidere, respectiv Sucursalele Exploatarea Minieră Lonea și Lupeni, conform Deciziei CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018.

Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., operator economic ce desfășoară în principal activități în domeniul extracției cărbunelui și producerii de energie electrică și termică, s-a realizat avându-se în vedere următoarele: nivelul realizărilor pentru anul 2017; avizul C.A. nr. 15/16.06.2018 privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018; la fundamentarea veniturilor s-au avut în vedere în principal, veniturile din producția vândută, respectiv veniturile din vânzarea energiei electrice și termice; veniturile totale care au în vedere și ajutorul de stat pentru închiderea minelor de cărbune neviabile pentru anul 2018, în sumă de 118.751 mii lei, conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, defalcat astfel: 112.347 mii lei pentru acoperirea diferenței dintre costurile de producție și veniturile realizate din vânzarea cărbunelui (art. 3 din Decizia 787/2010/UE); 6.404 mii lei pentru acoperirea costurilor excepționale (art. 4 din Decizia 787/2010/UE);  rezultatul brut estimat pentru anul 2018 este unul negativ, respectiv o pierdere totală de 291.021 mii lei, cu 62,15% mai mică decât cea realizată la finele anului 2017 în sumă de 768.843 mii lei.  Nivelul pierderii este datorat în principal condițiilor economice în care își desfășoară activitatea societatea, prin eliminarea pieței reglementate, energia electrică fiind vândută la prețurile pieței libere. Handicapul natural pe care Complexul Energetic Hunedoara SA îl are ca urmare a faptului că, utilizează cel mai scump combustibil, este accentuat de sistemul concurențial de pe piața de energie, în care prețul de vânzare este coborât de către sectoarele energiei regenerabile.

La nivelul societății au fost luate măsuri de reorganizare și restructurare în condițiile legii, efectele acestora se vor vedea în anii următori H.G. nr. 99/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitatea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2018; nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2018: 3,1%, prevăzut în Raportul privind situaţia macroeconomică pe anul 2018 şi proiecţia acesteia pe anii 2019-2021 publicat de Ministerul Finanțelor Publice; nivelul total al cheltuielilor care a fost estimat funcție de necesarul de materiale și servicii necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţii; nivelul și structura cheltuielilor care au fost estimate având în vedere nivelul cheltuielilor materiale, structura contractelor încheiate, consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, etc; nivelul stabilit prin acte normative pentru costurile ce sunt prevăzute în legi speciale; nivelul cheltuielilor de natură salarială care a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 şi prezintă o creștere cu 11,04% față de nivelul aprobat al anului 2017, ca urmare a:   influenței sumelor reprezentând creșteri  ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu suma de 10.380 mii lei  influenței sumelor reprezentând reîntregirea acestora pentru întreg anul 2018, determinate ca urmare a creșterii numărului de personal în anul 2017, cu suma de 10.724 mii lei.

Câștigul mediu brut pe salariat este la același nivel cu cel realizat la finele anului 2017, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. 3 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018. Numărul de personal preliminat la finele anului 2017 este de 4.363 persoane, cu 590 de persoane mai mare decât numărul de 3.773 persoane aprobat în bugetul pe anul 2017, urmare faptului că au fost disponibilizate în anul 2017 doar 496 de persoane din cele 1.086 persoane prevăzute în Decizia C (2016) 7719/final.  Acest fapt a fost posibil prin renotificarea Comisiei Europene care a aprobat disponibilizarea unui număr de doar 496 persoane pentru anul 2017 prin Decizia CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018, precum și prelungirea termenului de exploatare pentru Sucursala Exploatarea Lupeni până la data de 31.12.2018. Numărul de personal prognozat pentru finele anului 2018 va  fi  de 3.523 persoane rezultând în principal  din: încetarea rapoartelor de muncă a unui număr de 31 salariați până la finele anului 2018, urmare a ieșirilor la pensie, conform prevederilor legale, rezultând necesitatea angajării unui număr de 111 persoane specializate, pentru ca activitatea în subteran să nu fie afectată, la cele două unități care își continuă activitatea, respectiv 61 de persoane la Sucursala Exploatarea Minieră Vulcan și 50 persoane la Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni;  disponibilizarea colectivă a unui număr de 920 persoane indirect productive, în anul 2018, din unitățile aflate în închidere, respectiv Sucursalele Exploatarea Minieră Lonea și Lupeni, conform Deciziei CE nr. C (2018)1001 final din 16.02.2018. Sunt prevăzute în buget cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării colective de personal. Reducerea numărului de personal se efectuează prin aplicarea unui program de concedieri colective, program care presupune măsuri de protecţie socială prin acordarea de plăţi compensatorii, indemnizaţie de şomaj şi venit de completare conform O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, cu modificările și completările ulterioare.